Fiskebåt advarer mot havvind

Fiskebåt vil ikke at det skal bli satt i gang store havvindprosjekter som man ennå ikke vet konsekvensene av. 

FØRE VAR: Interesseorganisasjonen Fiskebåt advarer mot store havvindprosjekter. Illustrasjonsfoto: Eivind Yggeseth

Det er ikke bare vindkraft på land som er omstridt. Nå retter eierne av landets største fiskebåter en advarende pekefinger mot utbygging av vindkraft til havs.

Ta hensyn til dyrelivet

Imorgen starter årsmøte i interesseorganisasjonen Fiskebåt, og som oppvarming advarer organisasjonen på nettsiden sin mot hvordan havvind vil virke inn på dyrelivet i havet. 

Selv om Fiskebåt anerkjenner behovet for miljøvennlig kraft, mener de likevel at man må følge en føre-var-strategi, før det blir satt i gang store utbygginger.

Både Fiskeri- og sjømatsminister Geir-Inge Sivertsen og statssekretær i Olje- og energidepartementet , Odd Emil Ingebritsen, er ventet til årsmøtet.

Fiskebåt

  • Er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for den havgående fiskeflåten.
  • Har i dag rundt 200 medlemsfartøy