BP vil være karbonnøytralt innen 2050

Det britiske oljeselskapet BP ønsker å bli karbonnøytralt innen 2050, melder selskapet.

2050: Oljeselskapet BP ønsker å bli karbonnøytralt i løpet av 30 år. Foto: AP

Uttalelsen ble offentliggjort like før selskapets nye toppsjef, Bernard Looney, skulle holde en viktig tale om temaet onsdag.

– BPs nye ambisjon om å være et karbonnøytralt selskap innen 2050 eller før, gjelder utslipp av drivhusgasser fra virksomheten over hele verden og karbon i selskapets olje- og gassproduksjon, skriver selskapet.