Fjordkraft passerte 100.000 mobilkunder

Fjordkraft gjorde det bedre på alle områder i 4. kvartal.

LA FREM TALL: Konsernsjef Rolf Barmen i Fjordkraft Holding. Foto: Steinar Grini

SE DIREKTE kl. 8.00: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Fjordkraft hadde et resultat etter skatt på 125,6 millioner kroner i 4. kvartal, opp 76,1 prosent fra 71,4 millioner kroner i samme kvartal i 2018.

Resultat pr. aksjen endte på 1,2 kroner, opp fra 68 øre i samme kvartal i 2018.

Driftsinntekter etter direkte salgskostnader var 374,3 millioner kroner, opp fra 307,5 millioner kroner. 

Høydepunkter Q4

• Vekst i driftsinntekter i alle segmenter. Marginforbedring er hovedårsaken til veksten 

• Særlig fordelaktig utvikling i både elspotmarkedet og andre markeder har hatt positiv effekt på varekostnadene 

• Underliggende driftsresultat øker 38% YoY. Consumer-segmentet er hoveddriveren 

• Organisk kundevekst i alle segmenter. Milepælen 100 tusen mobilkunder er nådd, og styrker Fjordkrafts posisjon som den største tjenesteleverandøren i mobilmarkedet uten eget nett 

• Fjordkraft Mobil kåret til beste kundeservice både i telebransjen og på tvers av alle bransjer i den mest prestisjetunge kundeservicekåringen i Norge 

• Foreslått utbytte på 3 kroner per aksje

Hele rapporten

Presentasjonen

Kapitalmarkedsdagen

Fjordkraft

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter2.046,52.179,1
Driftsresultat174,691,7
Resultat før skatt175,692,1
Resultat etter skatt125,771,4

Fjordkraft Holding 

Merkenavn for strømsalg til sluttbrukermarkedet.

Har hovedkontor i Bergen.

Adm. dir. er Rolf Barmen.

Etablert april 2001 etter fusjon mellom kraftomsetningsdivisjonene til BKK og Skagerak Energi.

Største aksjonærer er BKK AS og Skagerak Energi.