Trond Mohn ville ikke bla opp mer penger til Greenstat

Vegard Frihammers Greenstat jaktet 8,8 millioner kroner til grønne investeringer. Men mens verden tørster etter ESG-prosjekter å putte penger i, fikk Greenstat bare fem millioner.

IKKE NOK: ESG er som fluepapir på investorer, men styreleder Bernt Skeie (t.v.) og Vegard Frihammer i Greenstat fikk bare inn fem millioner. Foto: Hilde Oreld
Energi

Trond Mohns Meteva var blant Greenstat-aksjonærene som ikke ville legge mer penger på bordet da Vegard Frihammer jaktet kapital. Av de 12 største aksjonærene var det bare én som puttet inn mer penger. Det gjorde heller ikke styreleder Bernt Skeie eller daglig leder Vegard Frihammer selv.

– Responsen var OK, men kunne gjerne vært bedre, sier Vegard Frihammer.

Tidligere er det skutt inn 27 millioner kroner i selskapet.

– ESG-aksjer er i vinden, men for unoterte selskaper som oss er det uansett en terskel for nye aksjonærer å kjøpe aksjer hos oss.

Dermed stoppet aksjetegningen på bare fem millioner kroner. 40 prosent mindre enn Greenstat ønsket, og selskapet varsler allerede nå at de må ut i en ny kapitalinnhenting fra mars til mai for å ha penger å investere i grønne prosjekter.

Hydrogen, vind og grønt drivstoff

– Når det gjelder våre emisjoner, så avhenger responsen av i hvor stor grad vi annonserer emisjonene, og hvor mye vi følger opp våre eksisterende aksjonærer, sier Frihammer.

I fem år har han jobbet for å bygge opp et grønt imperium av hydrogenproduksjon, vindkraftverk og grønne drivstoffstasjoner.

– I denne emisjonen utarbeidet vi et nasjonalt prospekt og sto dermed friere til å kontakte flere, men ettersom vi har en interesseliste med noen hundre personer benytter vi den først og samtidig henvender vi oss til våre eksisterende aksjonærer, sier han.

Frihammer kommer fra Christian Michelsen Research der han ledet fornybarsatsingen deres.

«Ifølge våre prognoser skal vi hente mange milliarder kroner. Det er mange som vil investere grønt, og det er ofte enklere å hente beløp i hundremillionersklassen enn å hente småbeløp», sa Frihammer til Finansavisen før jul.

Trenger 50-100 mill.

Frihammer fikk rett i at det var vanskelig å hente et mindre millionbeløp.

– Når vi så at emisjonen ikke ble fylt opp er det da en fordel for oss at vi har en god del aksjer som vi kan selge utover våren frem mot generalforsamlingen i juni hvor vi vil få en ny fullmakt. Vi har nå 1,9 millioner aksjer som vil bli lagt ut i en ny emisjon over en lengre periode fra 1. mars. Kursen vil da være 2,40. Vi er i dialog med flere spennende aktører og det er viktigere for oss å få riktige aksjonærer, enn bare å sikre kapital, sier han.

– Det skjer ellers veldig mye positivt, og kapitalbehovet på 50-100 millioner vil snart melde seg. 

Men det er mulig vi vil hente dette direkte til våre hydrogensatsinger gjennom en egen struktur, og ikke på toppnivå i Greenstat, sier Frihammer.

greenstat
vegard frihammer
bernt skeie
trond mohn
Nyheter
Energi