BW Energy er omsider børsnotert. Nå skal selskapet drive «gjenvinning» av oljefelt

Børsdebutant BW Energys strategi for å finne olje er svært annerledes enn sine konkurrenter. – Vi skal gjenvinne oljefelt, sier konsernsjef Carl Arnet.

SIKTER HØYT: Finansdirektør Knut R. Sæthre (t.v.) og konsernsjef Carl Arnet i BW Energy anslår en produksjon på 59.000 fat pr. dag i 2023, hvor investeringene stort sett skal tas over kontantstrømmen. Det legges opp til 50 prosents utbytteandel av overskuddet. Foto: Iván Kverme
Energi

For å tiltrekke seg interesse, og ikke minst kapital fra investorer på veien mot børsnotering, har konsernsjef Carl Arnet i BW Energy spilt på den store forskjellen i hans eget selskap kontra «alle andre».

– Vi har forsøkt å tenke motsatt av selskaper som Shell, Chevron og de store selskapene, sier han.

Disse går ifølge Arnet ut i verden og leter etter olje, før de prøver å påvise all oljen for å gjøre en stor utbygging for så å produsere oljen fortest mulig.

– Strategien vår er derimot å kjøpe et oppdaget felt, starte smått og komme i gang med en billig utbygging og etterpå utforske videre og bygge ut etterhvert som vi finner mer olje og fortløpende tjener penger, sier konsernsjef Carl Arnet til Finansavisen.

Han har ingen planer om å drive med utforskning i områder hvor ingen har vært før.

ÅPNET NED: BW Energy ble verdsatt til 5,7 milliarder ved børsåpning. Aksjekursen stengte ned 1,02 prosent på første handelsdag på Oslo Børs. Foto: Olav Gram Degnes

– Billig utbygging og raskest mulig tid til produksjon er vår oppskrift.

– Så nå skal det kjøres gjenvinning av oljefelt?

– Ja det er jo det vi gjør. Vi skal gjenvinne oppdagede oljefelt som ikke er satt i produksjon, sier han, og legger til:

– Ikke bare gjenbruker vi funnet olje, men vi gjenbruker også FPSO-er, sier han.

Debuterte i Gabon

Og oljefelt på billigsalg, med gjenbruk, har selskapet allerede gjort.

For BW Energy kjøpte nemlig Dussafu-feltet i Gabon fra Panoro og Harvest, hvor forrige eiere anslagsvis hadde brukt 250 millioner dollar på to interessante funn i området.

Men Panoro og Harvest hadde ikke nok olje til å bygge ut feltet slik de ønsket og ikke nok penger til å finne mer olje, ifølge Arnet, og derfor seilte tilslutt BW Energy inn fra siden, og kjøpte brorparten av feltet for 40 millioner dollar.

– Vi hadde dialog med dem i lengre tid, men når vi skjønte at de ikke kom noen vei, ønsket vi gjerne å overta, sier Arnet.

– Med det får vi også god avkastning på pengene som er investert der, sier han, og legger til at det etterhvert vil bli investert ytterligere kapital.

Den innleide FPSO-en BW Adolo pumpet opp rundt 11.800 fat olje hver dag i 2019. Og med fem positive letebrønner i området, har selskapet nå reserver på mer enn 100 millioner fat. Det forventer å produsere over 20.000 fatpr. dag  inneværende år med en foreløpig «peak» på 42.000 fat pr. dag i 2024.

TOK TID: BW Offshore brukte tid på å innta podiet på Oslo Børs, og måtte senke kursen med 33 prosent for å få fulltegnet emisjonen på 125 millioner dollar. Morselskapet BW Group tegnet seg for 17 millioner dollar i emisjonen. Foto: Olav Gram Degnes

– Vi tror dette området blir veldig spennende for våre investorer, sier Arnet.

Mulig Samba

Men på feltet BW Energy har fått fingrene i ved kysten av Brasil, Maromba, er gjenbruken av kapital enda større enn i Gabon.

– Petrobras og Chevron brukte iallefall 500 millioner dollar på Maromba, sier Arnet.

Da Maromba ble funnet, ble det etter sigende feiret som det største funnet i det tiåret, med et potensial på over 2 milliarder fat.

– Det ble boret ni brønner, og de brønnene som ble drillet var dyre brønner, sier han.

Men både Chevron og Petrobras fant annen olje, «sub salt-oljen», hvor produktiviteten på brønnene var 30.000 til 40.000 fat.

– Og det er drømmen for store oljeselskaper som disse, sier Arnet.

I AFRIKA: FPSO-en BW Adolo pumper opp olje på Dussafu-feltet i Gabon. Foto: BW Offshore

Og plutselig var ikke Maromba-feltet fullt så interessant for oljegigantene, som i tillegg fikk dårlig produksjon på en stor lisens i nærheten, med store tap.

Derfor kunne Arnet igjen åpne sjekkheftet, og bla opp skarve 115 millioner dollar for Maromba.

Det skal være rundt 600 millioner fat på feltet. BW Energy håper å utvinne minst 100 millioner fat. Det utredes om det kan ligge ytterligere 1,7 milliarder fat i bakken.

Gikk på tredje forsøk

Men veien til å ringe i bjella på Oslo Børs ble komplisert for BW Energy. For å få notert selskapet måtte kursen senkes med 33 prosent, samtidig som emisjonen ble kuttet fra 175 til 125 millioner dollar.

– Det gjorde vi for å redusere utvanningen av eksisterende aksjonærene, sier konsernsjefen.

Arnet og teamet har møtt hundrevis av investorer i USA og Europa, i tillegg til norske institusjoner, og skal etter sigende ha fått god tilbakemelding fra investorene på forretningsmodellen på veien mot notering.

Men virusutbrudd i Kina resulterte i et kraftig fall i oljeprisen, som igjen senket aksjekursene til sammenlignbare oljeselskaper.

– Da gjorde vi det vi måtte gjøre, sier Arnet, vi senket prisen i tråd med prisfallet på energiaksjer.

En stor del av de 125 millionene dollar i fersk kapital kommer fra norske institusjoner, mens BW Group tegnet seg for 17 millioner dollar.

bw energy
carl arnet
olje
Nyheter
Energi
Børs