Staten dømt til å betale millionerstatning

STORMFULLT TEMA: Sandhaugen Vindkraftverk vant over Staten i Oslo Tingrett.  Foto: NTB Scanpix
Energi

Staten er dømt til å betale 34,5 millioner kroner til Sandhaugen Vindkraftverk. Det var etter at seks privatpersoner som drev med reindrift i Finnmark klaget til departementet, at Olje- og energidepartementet fattet vedtaket som fikk utbyggingen av et vindkraftverket til å stoppe opp, skriver rett24.no.

Tingretten mener at departementets myndighetsutøvelse var rettsstridig og ansvarsbetingende. Sandhaugen Vindkraftverk ville egentlig ha 150 millioner, men Oslo Tingrett var ikke enig i tapsberegningen og satte summen til 34,5 millioner kroner.

vindkraft
vindmøller
rettsak
Nyheter
Jus
Energi
Børs