Minus i EAM Solar

LA FREM TALL: Konsernsjef Viktor E. Jakobsen i EAM Solar la frem regnskap for 4. kvartal 2019. Foto: Eivind Yggeseth

EAM Solar rapporterte et driftsresultat før avskrivninger 314.000 euro i fjerde kvartal og 400.000 for året. Justert for juridiske kostnader viste kvartalsregnskapet et driftsresultat på minus 20.000 euro og 1,6 millioner for året sett under ett.

Dette ga en EBITDA-margin på 9 prosent i kvartalet og 51 prosent for året.

EAM Solar ble i desember informert om at domstolen i Brescia avviste begjæringen fra UBI Leasing om en kjennelse mot selskapet. Selskapets juridiske kostnader utgjorde 335.000 i fjerde kvartal og 1,2 millioner for året som helhet.

EAM Solar

(Tusen. EUR)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter230796
Driftsresultat-862-488
Resultat før skatt-30098
Resultat etter skatt-362-69