Noreco tjente 44 mill. dollar

LA FREM TALL: Styreleder Riulf Rustad i Norwegian Energy Company. Foto: Hallvard Lunde

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen.

Noreco rapporterte et overskudd på 44 millioner dollar etter skatt i sitt første hele kvartal etter kjøpet av Shell Olie- og Gasutvinding og nedstengningen av Tyra. 

Produksjonen utgjorde 31,7 millioner fat oljeekvivalenter i kvartalet etter bidrag fra feltene Halfdan, Gorm og Dan. Dette var på linje med tidligere guiding fra selskapet.

Noreco hadde et justert EBITDA-resultat på 116 millioner dollar og en kontantstrøm fra driften på 87 millioner dollar.

Norwegian Energy Company

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter1721
Driftsresultat31-15
Resultat før skatt47-12
Resultat etter skatt44-12

Norwegian Energy Company 

  • Investeringsselskap med fokus på olje, energi, offshore med kontorer i Oslo og London.
  • Konsernsjef er Atle Sonesen
  • Styreleder er Riulf Rustad
  • Etablert i 2005. Fikk nåværende selskapsform i 2016 etter nedsalg.
  • Største aksjonærer er Euroclear Bank S.A/N.V og Goldman Sachs.