ConocoPhillips varsler kutt til hele 23,6 milliarder

Smellen i oljemarkedet gjør at amerikanske ConocoPhillips trekker i håndbrekket.

BREMSER INVESTERINGER OG TILBAKEKJØP: Her fra et ConocoPhillips-raffineri i California. Foto: NTB Scanpix

Det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips har kunngjort store kutt i sine investeringsplaner for inneværende år som følge av den kraftige svekkelsen i oljemarkedet den seneste tiden.

De driftsmessige investeringene som var planlagt for 2020, reduseres med 700 millioner dollar. Det tilsvarer 7,5 milliarder kroner, og et kutt på 10 prosent fra selskapets tidligere investeringsplan.

ConocoPhillips regner med at denne reduksjonen vil svekke den samlede produksjonen nå i 2020 med cirka 20.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Videre reduserer oljeselskapet sine kvartalsvise tilbakekjøp av egne aksjer vesentlig. Den opprinnelige planen for 2020 var å handle for 750 millioner dollar i kvartalet, men fra og med andre kvartal senkes budsjettet til 250 millioner dollar i kvartalet.

23,6 milliarder kroner

Tilsammen utgjør kuttene i investeringer og tilbakekjøp en reduksjon i kontantbruken på 2,2 milliarder dollar.

Det tilsvarer 23,6 milliarder kroner.

De vil imidlertid bare ha begrenset virkning på selskapets nåværende produksjonskapasitet.

Kan kutte mer

«Dagens omstendigheter krever handling, og vi tror vi tar de rette skrittene til rett tid», sier konsernsjef Ryan Lance i selskapets kunngjøring onsdag.

Lance understreker at selskapet har en sterk balanse og lav kapitalintensitet, og peker på at ConocoPhillips avsluttet 2019 med mer enn 14 milliarder dollar i likvider.

Selskapet poengterer også at det har stor fleksibilitet til å tilpasse kapital, driftskostnader og aksjekjøpsprogram ytterligere.

En fullstendig oppdatering av selskapets 2020-guiding vil bli offentliggjort når ConocoPhillips presenterer regnskapet for første kvartal 30. april.