Fredriksen øker i gass

FLERE AKSJER: Skipsreder John Fredriksen. Foto: Heiko Junge

John Fredriksen har gjennom selskapet Hemen Holding kjøpt 400.000 nye aksjer i Avance Gas. De ble kjøpt til 18,27 kroner aksjen. 

Etter dette styrer Fredriksen vel 15,3 millioner aksjer i selskapet. Det tilsvarer 23,70 prosent av utestående aksjer. Hittil i år har kursen falt 61 prosent.