Genel har fått oljebetaling fra kurdiske myndigheter

Samtidig forplikter KRG seg til månedlige utbetalinger fremover. 

OLJESALG: Genel Energy har mottatt betaling for oljesalg i mars.  Foto: NTB Scanpix
Energi

De regionale kurdiske myndighetene i Irak (KRG) har utbetalt en bruttosum tilsvarende 4,6 millioner dollar til energiselskapet Genel Energy går det frem av en Genel-melding fredag, melder TDN Direkt. 

Summen Genel har mottatt er for oljesalg i løpet av mars og Genels nettoandel er på 2,5 millioner dollar. 

Betalingen er gjort med hensyn til et forslag fra KRG, og de kurdiske myndighetene i Irak forplikter seg til månedlige fakturaer fremover. 

Samtidig har Tawke-partnerne mottatt en bruttobetaling på 34,6 millioner dollar. Nettoandelen til Genel er på 8,5 millioner dollar. Det norske oljeselskapet DNO er operatør på Tawke-lisensen. 

genel energy
dno