Foreslår to nye styremedlemmer i Nel

Energi

Nels valgkomité har lagt frem forslag om at Charlotta Falvin og Tom Røtjer velges inn i styret.

Hanne Kristin Skaarberg Holden gikk ut av styret tidligere i år, mens Mogens Filtenborg ikke stiller til gjenvalg i Nel-styret.

Det foreslås at Ole Enger gjenvelges som styreleder, med Hanne Blume, Finn Jebsen og Beatriz Malo de Molina rundt styrebordet sitt. 

Torkel Aaberg er foreslått som nytt medlem i valgkomiteen.

nel