Aker BP starter Ærfugl-produksjon tre år tidligere enn planlagt

Modifiseringer knyttet til produksjonsskipet «Skarv FPSO» har åpnet for at Aker BP og partnerne har kunnet starte Ærfugl-produksjonen så tidlig.

ØKT GASSKAPASITET: Som følge av en vellykket modifisering og dermed økt gasskapasitet på produksjonsskipet «Skarv FPSO» har Aker BP og partnere besluttet å bruke eksisterende infrastruktur og dermed starte produksjonen fra fase 2-delen på Ærfugl-feltet tre år tidligere enn planlagt. Foto: BP
Energi

Produksjonen fra den første Ærfugl-fase 2-brønnen i Norskehavet har startet, tre år tidligere enn opprinnelig planlagt, melder Aker BP, som er operatør på Ærfugl-feltet.

«Tidligere produksjonsoppstart fra Ærfugl Fase 2 betyr økt verdiskapning for Ærfugl-partnerskapet, leverandørindustrien og det norske samfunnet i form av økte skatteinntekter», sier Aker BPs direktør for drift og feltutvikling, Kjetel Digre, i en melding.

Niels Erik Hald, underdirektør innen utbygging og drift i Oljedirektoratet, sier i en melding fra direktoratet onsdag at «det er positivt at utnyttelse av eksisterende infrastruktur og omfordeling av produksjonskapasitet bidrar til både økt oljeutvinning og verdiskaping».

300 millioner fat oljeekvivalenter

Ærfugl-feltet ligger cirka 210 kilometer vest for Sandnessjøen. Det ble påvist i 2000, ifølge Oljedirektoratet.

Ifølge Aker BP er det et av de mest lønnsomme utviklingsprosjektene på norsk sokkel. Balanseprisen oppgis til rundt 15 dollar pr. fat, omregnet fra gass.

Det estimeres av Ærfugl-reservoaret, hovedsakelig et gassreservoar, utgjør rundt 300 millioner fat oljeekvivalenter.

Produksjonen fra feltet skjer via den flytende produksjons- og lagringsenheten «Skarv». Aker BPs partnere på feltet er Equinor, Wintershall DEA og PGNiG.

8 milliarder i investeringer

Fase 1 i Ærfugl-feltet omfatter feltets sørlige del. Denne består av tre nye brønner, og har oppstart senere i år. Fase 2 omfatter ytterligere tre brønner, nord i feltet. Her var planlagt oppstart i 2023, men modifiseringer på «Skarv» har åpnet for bruk av eksisterende infrastruktur for den første brønnen i fase 2.

De to øvrige brønnene innenfor fase 2 ventes å komme i drift neste år, som vil være to år før skjema.

Totalt er Ærfugl-prosjektet estimert å koste rundt 8 milliarder kroner i investeringer.

Full stans

Aker BP har imidlertid stanset alle prosjekter som ikke er vedtatt, inkludert Hod-prosjektet i Valhall-området, som følge av coronakrisen.

Oljeselskapet opplyser at Hod-prosjektet var i ferd med å bli vedtatt da den dramatiske coronauroen inntraff.

«Det er liten tvil om at bransjens forslag om midlertidige tilpasninger i landets skatteregime for å forbedre bransjens kontantstrøm på kort sikt – uten å redusere skatteinnbetalingene totalt sett – vil føre til økt aktivitet og nye investeringsmuligheter på norsk sokkel de neste 12–24 månedene», sier Digre.

aker bp
ærfugl-feltet
Norskehavet
kjetel digre
niels erik hald
oljedirektoratet
skarv
coronakrisen