Kepler-analytiker mener oljeselskaper på norsk sokkel må stenge oljefelt

– Med dagens oljepris bør oljeselskapene virkelig vurdere å kutte i produksjonen, sier analytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux.

KUTT: Oljeanalytiker Anders Holte i Kepler Cheuvreux tror oljeselskaper blir tvunget til å stenge ulønnsomme oljefelt på norsk sokkel. – Dyre oljefelt må stenges, sier han. Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Oljemarkedet er i total ubalanse, med smekkfulle lagre og et massivt fall i etterspørsel etter olje og biprodukter.

Samtidig med at bunnen har falt ut av oljeprisen i USA er nordsjøoljen under press, med future-priser rundt 20 dollar pr. fat.

– Nå må myndigheter i mange land kutte i produksjonen, ellers faller Brent-prisen så lavt at oljeselskapene kutter selv, sier Holte.

For oljeselskaper på norsk sokkel tror han kutt er uunngåelig for å overleve.

– Med dagens oljepris bør oljeselskapene virkelig vurdere å kutte i produksjonen, sier han.

Flere selskaper i faresonen

Et oljeselskap på norsk sokkel selger i dag oljen til raffineriene på spotpriser til priser langt unna forward-prisen, rundt 10 dollar pr. fat i dagens marked. 

Unntaket er produksjonen som er hedget.

Spørsmålet for oljeselskapene er da hvor mye det får betalt for å selge oljen fratrukket kostnadene som løper ved å pumpe opp oljen (opex), og om det i det hele tatt er lønnsomt.

– Dyre oljefelt må stenges, sier analytikeren, og refererer til egne estimater på selskapenes opex:

HØY OPEX: DNOs styreleder Bijan Mossavar-Rahmani. Foto: Iván Kverme

– DNO har en opex på 16 dollar pr. fat i snitt på nordsjøen. Det overrasker meg om ikke ledelsen ser på hva de gjør med hele Nordsjø-porteføljen på syv oljefelt i dag.

Holte tror heller ikke Aker BP klarer å unngå midlertidige nedstengninger.

– Valhall er en hodepine nå, med en opex på 18 dollar fatet på våre tall, som han selv hevder kan være litt høye.

– Selskapet har i snitt 8,5 dollar i opex for 2020, men porteføljen er spredt, sier han.

– Hele Ula-området er rundt 20 dollar i opex. Det er mulig mine tall er litt høye, men på Ula tror jeg ikke nivåene er lave nok til at en mulig produksjonsstans er utelukket, legger han til.

BØR GJENNOMGÅ PORTEFØLJEN: Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP. Foto: Olav Gram Degnes

For han tviler på at Johan Sverdrup-feltet, med lav opex, finansierer dyrere felt som Ula.

– Det er en god del Aker BP må gå igjennom nå, sier Holte.

Ikke nødvendigvis dramatisk

Equinor opererer 44 felt på sokkelen og har et gjennomsnitt på 4,3 dollar pr. fat i opex, ifølge Holtes estimater.

– Men det finnes dyre felt som bør stanses hos Equinor også, sier han.

Svenske Lundin har syv oljefelt og et snitt på 4 dollar pr. fat i opex, godt hjulpet av eierandelen på Johan Sverdrup. Holte tror derfor Lundin kommer seg igjennom kneika. 

Men pluggen skal være langt nærmere for Okea.

PÅ GRENSEN: Okea-toppene Ola Borten Moe, Anton Tronstad og Erik Haugane. Foto: Iván Kverme

– Med en opex rundt 10 dollar er det svært usikkert med Okea, sier han.

Men det å stenge produksjonen trenger ifølge Kepler-analytikeren ikke nødvendigvis å være dramatisk, og mener snarere tvert imot at det kan være en fordel. 

Gitt at feltene som stenges ned ikke produserer med trykkassistanse.

– For felt som ikke har trykkassistanse er en produksjonsstans uproblematisk.

De fleste som ikke har trykkassistanse er tjent med at brønnen får bygget trykk igjen, hevder han, og mener at det kan være bra for mange brønner.

– Driver man med trykkstøtte er det derimot et noe større problem, legger han til.

– Du er klar på at selskaper på norsk sokkel må kutte?

– Ja, enten frivillig eller at myndighetene må pålegge kutt.

– Gjør myndighetene feil ved å ikke pålegge selskaper kutt nå?

– Nei, myndighetene holder fingrene fra fatet, og det er helt riktig.

Kutt eneste løsning

Med en overproduksjon og fulle lagre verden over er det derfor ingen vei utenom produksjonskutt, hevder Holte, som påpeker at kuttet fra OPEC i påsken var viktig.

– Takket være det historiske kuttet fra OPEC ser det ok ut, men først når vi kommer over sommeren, sier han. 

Den globale økonomien lider under de restriksjonene som nå gjelder, men disse restriksjonene kan ikke, og vil ikke, vare evig.

OLJETOPPMØTE: OPEC og OPEC+ kuttet nær 10 millioner fat i påsken, med effekt fra 1. mai. Foto: SAUDI PRESS AGENCY

– Det enkle svaret er at vestlige land ikke er villige til å ofre hele den private sektoren og konsumøkonomien, så dette kommer til å løse seg selv etter hvert, sier Holte, og legger til:

– Men akkurat nå er det ingen som vil ha olje. Og da er spørsmålet hva produsenter og myndigheter gjør med volumet som blir til overs.

Og løsningen skal være svært enkel.

– Overproduksjonen må simpelthen ned, det er absolutt ingen alternativer, sier han.

kepler cheuvreux
anders holte
equinor
aker bp
lundin
dno
okea
brent
brentolje
coronakrise
coronakrisen
produksjonskutt