En episk kollaps i etterspørselen etter olje

Det er ikke ofte man hører om negative priser i oljemarkedet.

DET SVINGER I OLJEMARKEDET: Analytiker Magne Østnor mener det har blitt klart for de fleste at det ikke er helt vilkårlig hva man velger som sin oljepris-referanse. Foto: Are Haram
Energi

Det har vært en ekstraordinær uke i oljemarkedet, og Magne Østnor minner i torsdagens rapport fra DNB Markets om at lite er ved det normale om dagen.

«Ikke bare er oljemarkedet truffet av det vår oljeanalytiker kaller en episk kollaps i etterspørselen i kjølvannet av coronapandemien, priskrigen mellom OPEC+-landene har holdt oljeproduksjonen oppe», skriver Østnor.

Fulle lagre

Han understreker at avtalen om produksjonskutt som ble fremforhandlet for halvannen uke siden ikke trer i kraft før i mai. Det hele har resultert i et marked som oversvømmes av olje, og lagerkapasiteten er i ferd med å bli sprengt.

«To faktorer har derfor bidratt til tidvis store prisforskjeller mellom WTI og Brent, nemlig at man i handel med Brent kan velge å gjøre opp i kontanter i stedet for å ta fysisk levering av oljefatene, samt at Brent er «seaborne», det vil si leveres på sjøen og er dermed mindre sårbar for lagerkapasitet på enkelte geografiske lokasjoner», skriver Østnor.

Negativ oljepris

Tidligere i uken, da prisen på den første futureskontrakten på WTI-olje falt under -40 USD/fatet, forfalt denne kontrakten i mai.

Siden WTI-olje leveres fysisk i Cushing i Oklahoma hvor oljelagrene antas å være sprengt midt i mai, risikerte man altså å få olje det var umulig å lagre. Den nåværende første futureskontrakten i Brent har imidlertid forfall i juni, og Østnor forteller at en bedring i balansen i oljemarkedet innen den tid, har gjort Brent mindre sårbar.

magne østnor
olje
dnb markets