Tina Bru spår gasskutt fra midten av tiåret

Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier Norge må belage seg på gradvis reduksjon i gasseksporten fra midten av 2020-tallet og utover.

OVERBEVIST: Olje- og energiminister Tina Bru er overbevist om at EU vil ha behov for norsk gass i lang tid ennå. Foto: NTB Scanpix
Energi

– Gasseksporten fra norsk sokkel forblir relativt stabil frem til midten av 2020-tallet, sa Bru i Stortinget torsdag.

– Dagens anslag tilsier en svak og gradvis reduksjon i produksjonen deretter, i tråd med at eksisterende felt tømmes og ikke blir erstattet av ny produksjonskapasitet, fortsatte hun.

Bru presiserte likevel at Olje- og energidepartementet forventer at eksporten forblir relativt høy også ut på 2030-tallet.

Interpellasjon

Det var en interpellasjon fra SVs Lars Haltbrekken som brakte olje- og energiministeren til Stortinget. Han ville ha svar på hvordan Norge forholder seg til EUs planer om å frigjøre seg fra fossil gass som energikilde. Skal EU nå målet om klimanøytralitet innen 2050, betyr det nemlig at også naturgass fra norsk sokkel på sikt må fjernes fra miksen.

Bru fastholdt at EU vil trenge gass fra Norge langt inn i fremtiden. Ifølge henne er det derfor ikke behov for noen revurdering av norsk petroleumspolitikk nå.

Men på sikt kan situasjonen bli en annen.

– Det er ikke sånn at man har hodet i sanden og ikke ser det som venter oss lenger frem, sa Bru.

tina bru
olje- og energiminister
høyre
gasseksport
gass
norsk sokkel
stortinget
olje- og energidepartementet
klimamål
Nyheter
Politikk
Energi