Hydro gitt tillatelse til å bygge kraftverk i Luster

– Med slike prosjekter får vi en betydelig fornybar kraftproduksjon med begrensede miljøinngrep, sier olje- og energiminister Tina Bru.

GITT KONSESJON: Hydro Aluminium får bygge kraftverk i Luster kommune. Her konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim. Foto: Iván Kverme
Energi

Hydro Aluminium er gitt konsesjon til bygging av Øyane kraftverk og Illvatn pumpekraftverk i Luster kommune, opplyser Olje- og energidepartementet fredag.

Øyane kraftverk ventes å gi en årlig produksjon på 66 gigawattimer (GWh), mens årsproduksjonen fra Illvatn pumpekraftverk estimeres til 113 GWh.

Tiltakene innebærer opprustning og utvidelse av de allerede regulerte Fortun-Grandfasta-vassdragene, opplyses det.

«Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan utnytte et vassdrag som allerede er bygd ut for vannkraft på en enda bedre måte. Med slike prosjekter får vi en betydelig fornybar kraftproduksjon med begrensede miljøinngrep. Denne utbyggingen vil også være viktig for næringslivet og sysselsettingen i denne delen av Vestland», sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i meldingen.

«Regjeringen prioriterer prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraft, noe dette prosjektet vil bidra til», sier hun videre.

Miljøkonsekvensene fra byggingen anses for å være akseptable, ifølge departementet.

norsk hydro
hydro aluminium
luster
øyane kraftverk
illvatn pumpekraftverk
kraftverk