Oljeselskaper med lave kostnader blir trolig taperne

Produksjonskuttene fra myndighetene ser ut til å treffe selskaper med lavest kostnader hardest. Lundin skal være taperen mens Aker BP kan være vinneren.

SKATTEKUTT: Konsernsjef Karl Johnny Hersvik kan være en av vinnerne etter myndighetenes skattegrep mot oljesektoren. Foto: Olav Gram Degnes
Energi

Etter at myndighetene nå vil pålegge oljeselskapene å kutte i produksjonen er spørsmålet: Hvem drar nytte av det? Og hvem blir taperne?

Selskaper med veldig lave produksjonskostnader ville produsert med tilnærmet positiv kontantstrøm uansett, hevder Daniel Stenslet i Arctic Securities, og at disse dermed vil få innskrenket sitt fulle potensiale til å generere kontantstrøm mer enn andre.

– Lundin vil kunne gå glipp av mer kontantstrøm målt i forhold til selskapsstørrelse enn for eksempel Equinor og Aker BP, som har noe høyere kostnader og en større andel gass, sier Stenslet til Finansavisen.

LAVKOST TAPER: Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities. Foto: Olav Gram Degnes

Kutter ikke i gass

Stenslet mener selskaper som helst skulle vært foruten disse kuttene er selskaper som produserer en høy andel olje og en lav andel gass, som samtidig har lave kostnader og høy oppetid.

Det samme sier analysesjef Christian Yggeseth i Danske Bank Markets:

– Norske oljeselskaper med lave kostnader er ironisk nok taperne her, i våre øyne, sier Yggeseth.

Olje-og energiminister Tine Bru kuttet kun i oljeproduksjon, og ikke i gass.

– På norsk sokkel er jo Equinor en stor gassprodusent, med mer enn halvparten av produksjonen sin fra gass, sier analytiker Jørgen Bruaset i Nordea Markets.

Han legger til:

– Om dette betyr at Equinor må kutte mer enn sin andel på olje, eller om de «slipper unna» med samme kutt som resten gjenstår å se - men i utgangspunktet vil effekten være større på Aker Bp og lundin, som produserer mindre gass, sier Bruaset.

aker bp
equinor
lundin
arctic securities
daniel stenslet
nordea markets
jørgen bruaset
danske bank markets
christian yggeseth
Nyheter
Energi
Børs