Stort underskudd for DNO

Svak start på året for DNO.

LEGGER FREM TALL: Adm. direktør Bjørn Dale i DNO Foto: Iván Kverme
Energi

Driftsinntektene falt fra 274,6 millioner dollar i fjorårets første kvartal til 205,6 millioner dollar i år. Driftsresultatet ble minus 11,5 millioner dollar mot 44,4 millioner dollar i pluss i fjor.

Resultat etter skatt falt fra 50,9 millioner i overskudd til et underskudd på 39,4 millioner dollar. Det forklares med de lave oljeprisene.

DNO kutter nå 35 prosent, eller 350 millioner dollar, i budsjettet for 2020 på grunn av coronakrisen. Det rammer først og fremst boring og kapitalprosjekter, men DNO ser fortløpende etter steder å spare penger.

DNO følger altså etter Equinor og Aker BP til å levere svake tall i første kvartal. Coronapandemien har rammet oljesektoren hardt.

DNO

(Mill. dollar)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter205,6274,6
Driftsresultat-11,544,4
Resultat før skatt-50,118,8
Resultat etter skatt-39,450,9

DNO

  • Oljeselskap med hovedkontor i Oslo, og Bjørn Dale er konsernsjef. 
  • Har eierandeler i olje- og gasslisenser hovedsakelig i den kurdiske delen av Irak og Nordsjøen. 
  • Største aksjonær er Rak Petroleum Holdings.
dno
Nyheter
Energi
Børs