Resultatnedgang og fall i inntektene

Resultatet dundret i minus i årets første kvartal etter en god avslutning på fjoråret. 

PRESENTERER: Konsernsjef Carl Arnet i BW Energy Limited. Foto: Iván Kverme
Energi

Nedgangen i resultatet reflekterer ett løft fra Tortue-feltet med 0,4 millioner fat sammenlignet med to løft og 1,3 millioner fat i forrige kvartal. I tillegg var oljeprisen i snitt 33 dollar pr. fat i 1. kvartal sammenlignet med 65 dollar pr. fat i fjerde kvartal, melder selskapet i kvartalsrapporten onsdag. 

Netto finanskostnad var 5,5 millioner dollar for første kvartal, hovedsakelig forårsaket av 1,5 millioner dollar i tap på renteswap og valutatap på grunn av styrket dollar. Samlet egenkapital pr. 31. mars 2020 var 460,9 millioner dollar sammenlignet med 363,1 millioner dollar ved utgangen av 2019.

– Vi har klart å beskytte våre ansatte og partnere og opprettholdt operasjoner midt i Covid-19 krisen. Samtidig har vi iverksatt tiltak for å beskytte vår operasjonelle og økonomiske fleksibilitet etter å ha mer enn halvert våre planlagte investeringer for 2020, sier Carl K. Arnet, adm. direktør i BW Energy.

BW Energy Limited

(Mill. USD)1. kv./204. kv./19
Driftsinntekter22,292,7
Driftsresultat-11,536,0
Resultat før skatt-17,034,5
Resultat etter skatt-23,626,2
bw energy limited