Den globale veksten i fornybar energi vil bremse for første gang på 20 år, ifølge IEA

IEA anslår at det vil bli skapt 167 gigawatt i ny kapasitet innen fornybar energi i verden i år. Det er 13 prosent mindre enn i fjor.

AVTAGENDE VEKST: Solenergi ventes å utgjøre mer enn halvparten av ekspansjonen som estimeres for fornybar energi i 2020 og 2021 – men økningen innen solenergi estimeres å synke til drøyt 90 gigawatt i år, fra 110 i fjor, ifølge IEA. Foto: Dreamstime
Energi

Den årlige globale veksten innen fornybar energi ventes i år å bremse opp for første gang på 20 år som følge av coronakrisen, anslår Det internasjonale energibyrået (IEA) i en ny rapport.

Det ventes bygging av færre vindturbiner, færre solparker og færre andre installasjoner som skal produsere fornybar energi.

Veksten vil imidlertid ta seg opp igjen neste år, når de fleste utsatte prosjekter blir gjenopptatt, ifølge IEA. En rekyl vil også forutsette at myndigheters støttetiltak fortsetter.

Største brems i Europa siden 1996

Totalt estimerer IEA at det vil bli skapt 167 gigawatt i ny kapasitet innen fornybar energi i verden i år. Det er 13 prosent mindre enn i fjor.

Prognosen reflekterer utsettelser i byggeaktiviteten i sektoren som følge av forstyrrelser i forsyningskjede, lockdown-tiltak og retningslinjer for sosial distansering, ifølge IEA. Det pekes også på flere utfordringer med å skaffe finansiering.

IEA-estimatet tilsier at veksten bremser til 6 prosent fra i fjor til i år.

I Europa ventes kapasitetveksten på gå tilbake med en tredjedel i år, som vil være den største bremsen i regionen siden 1996.

Ser rekyl i 2021

Neste år anslår byrået at den globale veksten tiltar igjen, til nivået som ble oppnådd i fjor, løftet av den delvise oppstarten på to gigantiske vannkraftsprosjekter i Kina.

Likevel vil den samlede veksten i 2020 og 2021 være 10 prosent lavere enn det IEA estimerte før utbruddet av coronaviruset.

Solenergi ventes å utgjøre mer enn halvparten av ekspansjonen som estimeres for fornybar energi i disse to årene – men økningen innen solenergi estimeres å synke til drøyt 90 gigawatt i år, fra 110 i fjor.

IEA-direktør Fatih Birol sier i en kommentar til prognosene at verden også før covid-19-pandemien slo til hadde behov for betydelig intensivering innen fornybar energi for å ha en sjanse til å møte sine energi- og klimamål.

Forøvrig estimerer IEA også at bruken av fornybar energi til oppvarming vil gå tilbake i år, påvirket av kraftige prisfall for olje og gass.

iea
fornybar energi
grønn energi
coronakrisen
coronavirus
covid-19
solenergi
vindenergi
vannkraft
det internasjonale energibyrå