Dobling av solkraft i Norge

ØKER: Solcellekapasiteten i Norge er nå mer enn 30 ganger så stor som i utgangen av 2015. Foto: NVE
Energi

Det ble installert over 51 MW med soceller i Norge i fjor. Det er en mer enn dobbelt så mye som året før, da det ble installert 23,5 MW. Samlet sett var det installert rundt 120 MW med solceller i Norge ved utgangen av 2019.

60 prosent av solcellekapasiteten ble installert på nærings- og industribygg, mens 35 prosent ble installert hos private husholdninger.

–I løpet av fire år har den økt fra rundt 3 MW til over 100 MW. Veldig enkelt regnet betyr dette at midt på dagen, en klar sommerdag, kan solcellene i Norge dekke strømforbruket til 100.000 boliger, sier avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Jarand Hole.

energi
kraft
solcellepaneler
solceller
solkraftanlegg