Økonomiprofessor tror en tredjedel av oljen og gassen i Nordsjøen kan bli liggende

Selv med oljepris på 45 dollar fatet vurderes det at 28 prosent av tilgjengelig olje og gass bør bli liggende.

NORDSJØUTSIKTER: Økonomiprofessor Alex Kemp har studert hvilke effekter oljepriser på mellom 25 og 45 dollar fatet vil ha for olje- og gassbransjen i Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Energi

En tredjedel av all olje og gass som er tilgjengelig i Nordsjøen, kan forbli urørt dersom prisen på Brent-oljen holder seg på 25 dollar fatet, melder BBC News og viser til en ny studie fra University of Aberdeen og økonomiprofessor Alex Kemp.

Kemp har studert hvilke effekter oljepriser på henholdsvis 25, 35 og 45 dollar fatet – og samsvarende gasspriser – vil ha for olje og gass i Nordsjøen.

Mens aktørene i Nordsjøen har tilpasset seg til en pris rundt 60 dollar fatet de seneste årene, har det vært dramatisk utvikling i oljeprisen i år, som følge av coronavirus og kraftig overforsyning i oljemarkedet.

Onsdag formiddag koster Brent-oljen cirka 35 dollar pr. fat, men tidligere i år har prisen vært nede i 16 dollar fatet.

– Uøkonomisk

Ved en oljepris på 25 dollar fatet, anslår Kemp at 35 prosent av de tilgjengelige olje- og gassreservene i Nordsjøen vil være uøkonomisk å hente opp.

Og selv om oljeprisen skulle legge seg på 45 dollar fatet, viser Kemps utregninger at 28 prosent av de tilgjengelige reservene bør bli der de er.

I studien fremgår det også at de langsiktige investeringene i Nordsjøen vil synke, mens kostnadene ventes å øke, blant annet som følge av reiserestriksjoner og retningslinjer om sosial distansering som følge av covid-19-pandemien.

Kemp og kollegene har lagt til grunn et kostnadsnivå som var gjeldende før man forsto virkningene av covid-19-pandemien.

De peker også på at teknologisk innovasjon som kan forbedre produktiviteten betydelig, er avgjørende for fremtiden til britisk sokkel dersom Brent-oljen forblir på dagens prisnivåer.

Tidligere har bransjeorganisasjonen Oil and Gas UK advart om at 30.000 arbeidsplasser kan gå tapt som følge av viruspandemien og de lave oljeprisene, ifølge BBC News.

Oljeindustrien hevder at skriferrevolusjonen er en bro til en fremtid med 100 prosent fornybar energi. Men fracking har store miljømessige konsekvenser som vil øke USAs avhengig av olje og forsinke kampen mot global oppvarming, hevder andre.
nordsjøen
olje
gass
brent-olje
oljepris
university of aberdeen
coronakrisen