Lavere priser tynger for Interoil

Selskapet mener imidlertid det nå er i posisjon for å utforske langsiktig verdiskaping.

FLERE FAT: Interoil produserte brutto 119.852 fat olje og gass i første kvartal i år, mot 96.927 i første kvartal i fjor. Illustrasjonsfoto: Ivan Kverme
Energi

Interoil Exploration and Production oppnådde i første kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger og leteutgifter (ebitdax) på 0,9 millioner dollar, mot 1,4 millioner dollar i samme periode i fjor, opplyser selskapet i sin forsinkede kvartalsrapport.

Selskapet har hovedkontor i Oslo, men har sin drift i Argentina og Colombia, innen leting og produksjon av olje og gass.

Mer gass, lavere priser

Inntektene sank fra 3,8 til 3,5 millioner dollar, grunnet lavere oljepris og at gass utgjør en større andel av salget.

Brutto produksjon ble økt med 23,6 prosent.

Totalt solgte Interoil 87.664 fat oljeekvivalenter i perioden, opp fra 68.036 fat i første kvartal i fjor, men samtidig gikk gjennomsnittlig oljepris ned fra 62,0 til 49,6 dollar fatet.

Resultatet etter skatt ble bedret fra minus 1,7 til minus 0,9 millioner dollar. Selskapet bokførte 1,5 millioner dollar i netto finansinntekter i perioden, som i hovedsak er knyttet til valutaendringer.

Kan fokusere på verdiskaping

Som følge av flere transaksjoner i Argentina og en vellykket restrukturering mener Interoil at selskapet nå er i posisjon for å fokusere mer på langsiktig verdiskaping, og en strategisk gjennomgang er igangsatt.

Når det gjelder covid-19 og oljeprisfallet i år, mener Interoil det foreløpig ikke er mulig å estimere hvilke konsekvenser dette vil ha for selskapets verdier.

Helt på tampen av førstekvartalssesongen, 29. mai, opplyste Interoil at deres fremleggelse av kvartalstall måtte utsettes som følge av coronapandemien.

Nå er rapporten ute, og den kan leses i sin helhet her.

Interoil Exploration and Prod.

(Mill. USD)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter3,53,8
Driftsresultat-1,6-0,5
Resultat før skatt-0,2-1,4
Resultat etter skatt-0,9-1,7

Interoil Exploration and Prod. 

  • Oljeselskap med lisenser innen olje- og naturgass i Colombia og Argentina. 
  • Adm. direktør er Leonardo Carbone. 
  • Største aksjonærer er luxemburgske Clearstream Banking og Genipabu Investments.