IEA ser høyere oljeetterspørsel i andre halvdel av 2020

Det internasjonale energibyrået (IEA) oppjusterer etterspørselsestimatene for olje i 2020.

HEVER: IEA hever estimatene for etterspørselen etter olje. Foto: Eric Gay
Energi

Det internasjonale energibyrået oppjusterer fredag sine etterspørselsestimater etter olje for resterende halvdel av 2020. IEA har oppjustert forventning til en etterspørsel på 92,1 millioner daglige fat, opp 400.000 daglige fat fra forrige måneds oppdatering.

Coronasensitiv

Til tross for at IEA ser økt etterspørsel etter olje i resterende halvdel av 2020, advarer energibyrået mot at estimatene er svært usikre, ettersom Covid-19 fortsatt kan forårsake nye etterspørselssjokk.

- Oljemarkedet har utvilsomt hatt fremgang, men et økende antall smittetilfeller flere steder i verden er en påminnelse om at pandemien ikke er under kontroll. Følgelig eksisterer det rikelig med nedside-risiko, og en begrenset oppside, heter det av IEA-rapporten ifølge Reuters.

Ser lavere aktivitet fra raffineriene

Videre i rapporten venter IEA lavere raffineriaktivitet i andre halvdel av 2020.

- For raffineriene forventer vi at fordelene fra bedre etterspørsel vil nulles ut av et trangere råstoffmarked fremover. Videre forblir også marginene hos oljeprodusentene under press ettersom tapt produksjon i andre kvartal må tas igjen.