Tilbakegang for solcelle-selskapet Otovo første halvår

Inntektene i Otovo har stupt 10 prosent under coronapandemien. 

JAKTER NYE BYTTER: Otovo håper å nå nye kundegrupper gjennom leasing av solceller. Til høyre er Andreas Thorsheim, adm. direktør i Otovo Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Otovos rapport preges av coronapandemien, som har laget en dominoeffekt. Det rapporteres om brudd i verdikjeden i første kvartal som følge av lockdown i Kina, mens andre kvartal preges av at Europa er i lockdown og det følgelig er en reduksjon i salget. Det forventes videre en reduksjon i installasjoner gjennom tredje kvartal.

Otovo er et teknologiselskap notert på OTC-listen. Selskapet har utviklet en digital plattform for salg av solcellepaneler til private husholdninger. Plattformen er operativ i Norge, Sverige, Frankrike og Spania.

Otovo 

(Mill. kr.)1. halvår 20201. halvår 2019
Driftsinntekter77,485,6
EBITDA−30,8−29,4
Resultat før skatt−43,5−31,2
Resultat etter skatt−43,5−31,2
Kontantbeholdning15374,5

Totaleffekten av dette er at salgsinntektene i første halvdel av året er redusert med cirka 8 millioner – altså 10 prosent. EBITDA faller også, og holder seg negativ. Selskapet melder også at de må utsette målet om lønnsomhet i Skandinavia, til tross for en 3 prosentpoengs økning av marginen.

Utvider med leasing

I juni begynte Otovo å lease ut solceller til kunder i Spania og Norge.

«Leasing av solceller når ut til kundegrupper vi ikke ellers ville ha nådd», skriver selskapet.

Solcellene som leases ut vil eies av et nytt selskap, EDEA. Her vil det spyttes inn 25 millioner kroner i egenkapital fra Otovo og ytterligere cirka 30 millioner kroner fra eksisterende aksjonærer i Otovo. Det vil også hentes inn ytterligere 50 millioner kroner som lånefinansieres. 

otovo
solceller
Nyheter
Energi