Blodrødt fra Bonheur

Cruisestopp og lavere utnyttelsesgrad av flåten tynget Bonheur kraftig i andre kvartal. Selskapets underliggende driftsresultat falt med 568 millioner kroner.

NULL: Bonheurs datterselskap Fred. Olsen Cruise Lines tjente ikke en eneste krone i coronamånedene. Foto: Iván Kverme
Energi

Både omsetningen og resultatet til Bonheurs selskaper bærer preg av lavere aktivitet. Cruisevirksomheten har fått seg en smell med null inntekter, samtidig som havvindselskapet Fred. Olsen Windcarrier har hatt betydelig lavere utnyttelse av flåten.

Det gjorde at EBITDA kom inn på minus 57 millioner kroner, mens i tilsvarende periode i fjor var driftsresultatet på pluss 511 millioner kroner.

Finansdirektøren i Bonheur, Richard Olav Aa, beskriver den resultatmessige nedgangen som en konsekvens av tre forskjellige faktorer. 

Rekordlave strømpriser, det faktum at installasjonsskipet "Brave Tern" har vært i transit til Taiwan, følgelig uten inntjening. Videre har alle fire cruiseskipene vært i opplag i Skottland som følge av smitteverntiltak.

– Disse tre forholdene setter et stort preg på resultatene, sier Aa under resultatpresentasjonen onsdag.

Bonheur

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter1263,22022,6
Driftsresultat−329,1270,6
Resultat før skatt−594,410,9
Resultat etter skatt−632,2−10,6

Kraftig fall

Totalt sett har utnyttelsen av flåten falt til 68 prosent, mot 99 prosent i samme kvartal i fjor. Dette forklarer Aa som et resultat av at installasjonsskipet "Brave Tern", som representerer 25 prosent av flåten til Fred. Olsen Windcarrier, har hatt null inntjening foregående kvartal.

Prosjektene Codling Wind Park 1 & 2, under Fred. Olsen Renewables og EDF Renewables, ble bekreftet av irske myndigheter som relevante for den store havvindutbyggingen de sikter på. 

Finansdirektøren forklarer EBITDA-reduksjonen på 50 millioner kroner i renewables-selskapet som en effekt av dalende strømpriser i Europa.

– Til tross for store logistikkutfordringer, så har vi hatt fremdrift på Högalinden-prosjektet, som vi tror vil øke produksjonen til Fred. Olsen Renewables med opp mot 20 prosent på årsbasis.

– Prosjektet er svært viktig for oss, og vi er nå i rute til å starte strømproduksjon i 4. kvartal, sier Aa.

Bonheur

Investeringsselskap innen fornybar energi, shipping, havvind og cruise.

Adm. direktør er Anette S. Olsen.

Største aksjonær er Invento AS og AS Quatro, der Olsen-familien er eiere.

100 prosent direkte eierskap:

Fred. Olsen Renewables

Fred. Olsen Ocean Ltd.

100 prosent indirekte eierskap:

Fred. Olsen Windcarrier

Fred. Olsen Cruise Lines

I tillegg eier Bonheur 54% av NHST Media Group og 12,6% av Koksa Eiendom

Bonheur

Valutasmell

Bonheur hadde et urealisert tap på 115 millioner kroner, som følge av et negativt valutautslag på selskapets beholdning av euro, dollar og pund. Tapet skyldes i all hovedsak svekkelsen disse har hatt mot norske kroner i andre kvartal.

Selskapet har også sett verdien på renteswaper falle på bakgrunn av fallet i lange engelske renter. Aa forteller at Bonheur har sikret cirka 75 prosent av renteeksponeringen.

Onsdag like før stengetid ble Bonheur-aksjen omsatt for 224,00 kroner, etter et kursfall på 3,45 prosent.

Meglerhuset Pareto Securities er fortsatt optimister og beholder kjøpsanbefalingen med kursmål på 255 kroner. 

havvind
fornybar energi
shipping
cruise
2. kvartal
bonheur
oslo børs
Nyheter
Energi