Krisetall fra Statkraft

Statkraft er hardt rammet av coronapandemien, og leverte et driftsresultat på minus 100 millioner i andre kvartal.

LA FREM TALL: Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft. Foto: Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Statkraft leverte et driftsresultat på minus 100 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 2,59 milliarder i samme kvartal i 2019.

Det fremkommer av selskapets halvårsrapport, som ble offentliggjort fredag. 

Resultat før skatt kom inn på 366 millioner, ned fra 3,41 milliarder i samme kvartal i 2019. Det tilsvarer en reduksjon på nesten 90 prosent. 

Resultat etter skatt endte på 491 millioner kroner, ned fra 2,12 milliarder i andre kvartal foregående år. Det tilsvarer en reduksjon på 77 prosent.

Rammet av corona

Ifølge selskapet ble resultatet sterkt påvirket av virkningene av coronapandemien. I tillegg har lavere kraftpriser, valutatap og nedskrivninger medført et svakere resultat enn fjoråret. 

«Hoveddriveren for nedgangen var de lave nordiske kraftprisene. Resultat etter skatt for første halvår ble også påvirket av nedskrivninger og negative valutaeffekter og endte med et negativt resultat på 1397 millioner kroner», skriver selskapet.

Grunnet coronapandemien har selskapet også vært nødt til å sette byggeprosjekter i Storbritannia, Chile og India på vent, heter det i rapporten. Prosjektene vil fortsette når retningslinjene i de respektive landene tillater det. 

Statkraft

(Mill. kr)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter3.2075.358
Driftsresultat-1002.588
Resultat før skatt3663.414
Resultat etter skatt4912.123

Se halvårsrapporten her.

Se presentasjonen her.

statkraft
kvartalstall
Nyheter
Energi
Børs