Mer fornybar enn fossil strøm i EU

Miljøorganisasjonen Ember rapporterer at det i EU ble produsert mer fornybar enn fossil strøm i løpet av årets første halvår. Det er første gang i nyere tid.

GRØNT I VINDEN: Fornybare energikilder sto for 40 prosent av EU-landenes strømproduksjon første halvår av 2020. Foto: Dreamstime
Energi

«Dette markerer et symbolsk punkt i omstillingen av Europas strømsektor», skriver Dave Jones, analytiker i miljøorganisasjonen Ember.

De skriver at i første halvdel av 2020 sto vind-, sol-, vann- og bioenergi for 40 prosent av EU-landenes strømproduksjon. Fossile energikilder sto derimot kun for 34 prosent av produksjonen. Det markerer det første halvåret der mer strøm ble produsert fra fornybare energikilder enn fossile i EU, riktignok etter den industrielle revolusjonen på 1700-tallet.

Sterk endring

Går man bare ni år tilbake sto fossile kilder for dobbelt så mye av europeisk strømproduksjon som de fornybare.

Den fornybare seieren kommer som et resultat av både redusert bruk av fossile energikilder med 18 prosent, og at fornybare steg med 11 prosent. Ifølge Ember var det kullforbruket som ble sterkest redusert, ned hele 32 prosent mot samme halvår i fjor. På motsatt side er solkraft vinneren med en vekst på 16 prosent.

Polen henger etter

– For Otovo, som jobber med solenergi i Spania, Sverige og Frankrike, er det gledelig å se at sol og vind erstatter gasskraft, kullkraft og atomkraft, forteller Andreas Thorsheim, adm. direktør og gründer i solcelleselskapet Otovo.

– KULLKRAFT TAPER OVER HELE LINJA: Andreas Thorsheim, adm. direktør i Otovo. Foto: Eivind Yggeseth

At kullforbruket reduseres kraftig er ingen overraskelse, flere land i EU faser ut kullkraft. Sverige og Østerrike har nå stengt ned sine siste kullkraftverk, mens Portugal skal stenge sitt siste innen november 2021.

Et land som derimot ikke har startet utfasing av kullkraftverk er Polen. De er nå den største forbrukeren av kull i EU, etter at Tyskland har redusert sitt forbruk kraftig. Polen produserte like mye strøm gjennom kull som resten av EU, utenom Tyskland, totalt. Thorsheim ser på Polen som et attraktivt land å utvide til.

– Polen ser veldig interessant ut for oss i Otovo. Det er klart at Polen må av kullavhengigheten over det kommende tiåret. Solenergi vokser helt vilt der for tiden, sier han.

Det seneste året har sol- og vindkraft vokst med 25 prosent i Polen.

otovo
Andreas Thorsheim
energi
fornybar energi
fossil energi
eu
Nyheter
Energi