Oppstartsselskap jakter 200 millioner til miljøvennlig hydrogenproduksjon

Etter ti år med laboratoriearbeid jakter det lille teknologiselskapet Hydrogen Source 200 millioner kroner for å få satt planen om miljøvennlig hydrogenproduksjon ut i livet.

PÅ PENGEJAKT: Kjetil M. Stuland er adm. direktør i Hydrogen Source, som nå trenger 200 millioner kroner for å få testet løsningen i praksis. Foto: NTB Scanpix
Energi

Teknologiselskapet Hydrogen Source skal hente inn 200 millioner kroner for å kommersialisere og teste en metode for å fremstille hydrogen fra forlatte gassreservoarer.

– For et lite selskap som oss er dette en stor emisjon, sier adm. direktør Kjetil Martin Stuland i Hydrogen Source, og legger til:

– Selv om våre nåværende aksjonærer sikkert kunne tegnet seg for hele beløpet, er vi på jakt etter å utvide aksjonærlisten til 30–50 aksjonærer. Vi vurderte å sikte mot en notering på Merkur Market, men lar det forbli en ambisjon lenger frem i tid.

HOVEDAKSJONÆR: Rederarving Jacob B. Stolt-Nielsen (til venstre) sitter i dag på 32,7 prosent av teknologiselskapet. Her avbildet med Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger, under NHOs årskonferanse i 2016. Foto: Iván Kverme

Pr. i dag har selskapet syv aksjonærer. Den største av dem er investor og rederarving Jacob B. Stolt-Nielsen, som sitter på en eierandel på 32,7 prosent i selskapet.

– Denne metoden har et stort potensial. Det er stor etterspørsel i markedet, kommenterer Stolt-Nielsen.

Beløpet skal holde til praktiske tester av teknologien på gassreservoarer, i tillegg til den første tiden med kommersiell produksjon.

– Man må alltid påregne at denne typen tester blir mer omfattende og krever mer kapital enn først planlagt, sier Stuland.

Kartlegger kundene

Testingen er ventet å foregå hele 2021 og 2022. Dersom alt går etter planen, vil selskapet være klart for kommersiell leveranse av hydrogen i løpet av 2023 eller 2024.

Parallelt med investorjakten har selskapet begynt å kontakte amerikanske industriselskaper med et høyt forbruk av hydrogen. Målet er å ha en oversikt over potensielle kunder klar samtidig som boken lukkes i september–oktober.

– Jeg antar det blir en norsk emisjon, men vi er åpne også for utenlandske investorer, sier Stuland, som har hyret inn Arctic Securities som våpendrager.

Løsningen, som er jobbet frem blant annet ved forskningssenteret Norce Research Center i over ti år, går ut på å utvinne hydrogen fra gassreservoarer mot slutten av reservoarets levetid. Testingen vil foregå i Nord-Amerika, av både praktiske og økonomiske årsaker.

For dyrt å teste i Norge

Når hydrogen utvinnes nede i et gassreservoar, vil forurensende bigasser som CO2 bli liggende i reservoaret mens hydrogenet stiger opp. Dermed skal Hydrogen Sources løsning være både billigere og mer miljøvennlig enn allerede eksisterende produksjonsmetoder for hydrogen.

– Teknologien kan absolutt benyttes offshore, men det er mer praktisk å gjennomføre testingen på landbaserte områder. Dessuten er det altfor kostbart på norsk sokkel, da hadde vi måttet produsere for å levere samtidig, sier Stuland.

For å få testet teknologien har selskapet inngått en rammeavtale med norske Nordcon Oil and Gas, som har lisenser i Alberta i Canada, og det amerikanske selskapet Paleo, som driver i Oklahoma.

For testingen i Canada har Hydrogen Source og Nordcon inngått en rammeavtale om opprettelse av et joint venture, hvor Hydrogen Source eier 90 prosent og Nordcon har 10 prosent.

– Samarbeidet startet ved at Hydrogen Source kontaktet meg nå i 2020. Vi hadde møtt hverandre tidligere i andre sammenhenger, de tok opp tråden, og vi satte oss ned for å se om vi kunne hjelpe hverandre, sier Torjer Halle, daglig leder i Nordcon Oil and Gas.

SAMARBEIDSPARTNER: Tidligere arbeidende styreleder i Schlumberger Norge, Torjer Halle, er i dag daglig leder for Nordcon Oil and Gas. Foto: Eivind Yggeseth

Stoppet oljeletingen

Som følge av coronapandemien og oljeprissjokket denne våren har det lille selskapet, som i 2015 ble skilt ut av OTC-noterte Nordic Petroleum, utsatt sine boreprogrammer på ubestemt tid, og det satser nå kun på gass.

– Vi har klart å få to brønner på god gassproduksjon. Gassprisene i Alberta har vært for lave til at det har vært lønnsomt å produsere fra oppstart av Nordcon i 2015 til nå i 2020, så dette har vært redningen for selskapet i denne vanskelige perioden, sier Halle.

Men det gir ikke selskapet finansielle muskler til å bidra i samarbeidet.

– Når det gjelder avtalen med Hydrogen Source, har vi vært helt transparente på at vi ikke har finansielle krefter til å bidra til testen. Kostnadene her blir tatt av Hydrogen Source. Vi har 10 prosents «covered interest» i et nytt selskap vi vil sette opp i Canada og vil fakturere for timene Nordcon bruker på denne testen, sier Halle.

hydrogen
jacob stolt-nielsen
Hydrogen Source
canada
Nyheter
Energi