Vil finne mye mer olje etter monsterfunn

– Ingen andre har hatt tro på dette, jubler Berge Gerdt Larsen, som har en bunke lisenser der han nå har gjort det største oljefunnet i Norge i år.

UNDERUTFORSKET: Berge Gerdt Larsen står foran et nytt oljeeventyr etter at operatøren Neptune Energy har gjort et stort oljefunn ved Snorre-feltet, der Petrolia er partner, og deleier i flere andre lisenser. Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Neptune Energy bekreftet tirsdag et stort oljefunn i letebrønnen Dugong i Nordsjøen, der Berge Gerdt Larsens Petrolia Noco eier 20 prosent, Neptune eier 40 og Concedo og Idemitsu har 20 prosent hver.

Funnet sendte Petrolia-kursen opp over 30 prosent på Oslo Børs. Det kom på toppen av at aksjen allerede hadde tredoblet seg i verdi siden midten av juni, da Petrolia først meldte at de ville starte boring av brønnen.

Oljefunnet er anslått til 120 millioner fat. I tillegg er usikkerheten i nærliggende prospekt redusert, hvilket gir 33 millioner fat på toppen, slik at potensialet er anslått til 153 millioner fat.

Det viktigste er at dette åpner opp hele Nordvest-Nordsjøen, der vi har lisensene 992 og 994, hvor vi eier 30 prosent
Berge Gerdt Larsen

– Dette er positivt for oss, partnere og andre i den nordre delen av Nordsjøen, sier Berge Gerdt Larsen.

Underutforsket område

Petrolia Noco er selv operatør i én lisens, og er partner i ytterligere åtte.

– Det viktigste er at dette åpner opp hele Nordvest-Nordsjøen, der vi har lisensene 992 og 994, hvor vi eier 30 prosent, mens Neptune har 40. Hele dette området har vært underutforsket, sier Berge Gerdt Larsen.

– Dette åpner også opp potensial for en hale som også ligger der, og som må bores opp. Formasjonen har form som en «U», der funnet bare er på den ene siden av U-en. Det gir perspektiver for hele området og for norsk sokkel. Funnet viser at leterefusjonsordningen er en suksess. Uten den hadde ikke dette gått.

Ingen andre har hatt tro på dette, men det har vi hatt
Berge Gerdt Larsen

Veien frem har imidlertid vært lang, ifølge Larsen.

– Petrolia har satset på leting i ti år. De første fem årene gjorde vi et gasskondensatfunn som ikke var kommersielt, og vi begynte på nytt med nye lisenser og søknader i 2015. Lisensen for dette funnet ble tildelt i januar 2016.

Vi har dessverre ikke fått banklån i disse årene, så aksjonærene har finansiert dette internt. Det er beklagelig
Berge Gerdt Larsen

– Fikk ikke banklån

– Ingen andre har hatt tro på dette, men det har vi hatt. Det tok oss ti år å finne, så dette er en langsiktig bransje, sier Larsen, som har måttet stå for mye av finansieringen selv.

– Vi har dessverre ikke fått banklån i disse årene, så aksjonærene har finansiert dette internt. Det er beklagelig.

– Hva har dere gått glipp av som følge av det?

– Hvis vi hadde visst om skatterefusjonsordningen, så hadde vi ikke behøvd å vanne oss ned fra 30 til 20 prosent. Når vi ikke fikk banklån, måtte vi det som følge av at vi ikke kunne ha for stor eksponering mot ett prosjekt, selv om vi hadde pengene.

– Det bores jo altfor mange dårlige brønner, men nå skjer det en voldsom utvikling med ny og bedre teknologi samt nye folk, sier Larsen.

– Jeg eier noe direkte og noe indirekte. Vi er de eneste som har hatt penger til å delta i emisjoner. Det gjelder både for Petrolia SE og Petrolia Noco.

Satset en halv milliard

– Hvor mye er investert?

– I Petrolia Noco er det investert 4–500 millioner kroner. Det er ren egenkapital. Vi hadde penger fra riggtiden, samtidig som vi har gått inn med alle 200 millionene vi tjente på Rocksource. Samtidig har Petrolia tjent penger på servicesiden.

Det har medført at Berge Gerdt Larsen er den klart dominerende eieren. Gjennom børsnoterte Petrolia kontrollerer han 49 prosent av Petrolia Noco. I tillegg eier Berge Larsen 12 prosent direkte gjennom Increased Oil Recovery og 4 prosent gjennom Larsen Oil & Gas.

Larsen eier 49,9 prosent av Petrolia gjennom Independent Oil & Resources, hvorav Berge Larsen eier det alt vesentlige. I tillegg eier Larsen Oil & Gas 22,8 prosent, mens Increased Oil Recovery eier 6,3 prosent.

– Vel får vi refusjon, men det skjer først 18 måneder senere, og vi taper renter. Vi trenger bare ett funn for å gjøre det godt igjen det alle har investert, inkludert refusjonsordningen. Det er slik det virker, selv om man er avhengig av oljepris og gasspris. En oljepris på 40 dollar er uansett ganske høyt målt i kroner.

– Men vi ville ikke boret uten leterefusjonsordningen. Skatteutsettelsene gjør at norsk sokkel klarer å opprettholde aktiviteten, mens Vest-Afrika er helt dødt. Det blir mange arbeidsplasser når det bare i letebransjen ansettes flere tusen.

Poenget er at dette er funn nær Snorre-plattformen, så hver million fat er verdt mye mer enn funn andre steder
Berge Gerdt Larsen

Høy verdi i hvert fat

– Poenget er at dette er funn nær Snorre-plattformen, så hver million fat er verdt mye mer enn funn andre steder. Avstanden til Snorre er bare åtte kilometer. Med et funn i denne størrelsen er det kommersielt automatisk og svært verdifullt, sier Berge Gerdt Larsen.

– Hvor stort kan dette bli?

– Vi har hatt både DNO og Det norske med 40 prosent i Johan Sverdrup som vi ikke visste vi hadde. Gode felt blir alltid større. Det er bare å se på Lundin og Draupner.

– Omkringliggende områder gir potensial for alle med lisenser i den nordvestlige Nordsjøen. Oljedirektoratet har vært pådriver for å bore her, hvilket er mye billigere enn i Barentshavet på grunn av nærhet til plattform. De har også vært flinke til å gi oss lisenser, hvilket betyr at de har hatt tro på hva vi har drevet med. Vi har også noe på engelsk sokkel. Det er brønner som produserer fra sprekker i fjellet, men det er et annet play vi jobber med. Forhåpentligvis blir det boret en letebrønn neste år.

– Hvordan har du feiret?

– Nei, ikke noe spesielt, men jeg har hørt at teamet har feiret. Vi fikk ikke vite volumene før børsmeldingene kom, selv om vi visste at det var et funn.

petrolia
berge gerdt larsen
dugong
breaking
Nyheter
Energi
Børs