Corona og oljeprisfall ga kraftig smell for oljegiganten Saudi Aramco

Overskuddet i andre kvartal ramlet med nær 75 prosent. Oljekolossen holder imidlertid på utbytteutbetalingene.

HOLDER PÅ UTBYTTENE: Saudi Aramco og toppsjef Amin Nasser. Foto: Bloomberg
Energi

Saudi Aramco tjente 6,6 milliarder dollar i andre kvartal, mot 24,7 milliarder i tilsvarende periode i fjor. Det viser oljegigantens kvartalstall fremlagt søndag.

Nedgangen var større enn det analytikere hadde ventet, ifølge Reuters. Konsensus lå på forhånd på drøyt 8,3 milliarder dollar.

Samlet resultat for første halvår viser en halvering fra fjoråret. Nettoresultatet var på 23,2 milliarder dollar, mot 46,9 milliarder i 2019.

Oljegiganten forklarer resultatnedgangen med coronapandemien samt lavere oljeetterspørsel og lavere oljepriser.

Endrer ikke utbyttene

Selskapet holder imidlertid på utbytteutbetalingene.

Utbyttet for andre kvartal blir på 18,75 milliarder dollar, akkurat som for foregående kvartal.

På samme tid i fjor vedtok Saudi Aramco et utbytte på totalt 13,4 milliarder dollar.

«Vi ser en delvis opphenting i energimarkedet ettersom land verden rundt tar skritt for å lette på restriksjoner og starte opp sine økonomier igjen», heter det i en kommentar til kvartalstallene fra Saudi Aramcos toppsjef, Amin H. Nasser.

Satte ny produksjonrekord

Selskapet utførte investeringer for 6,2 milliarder i andre kvartal og 13,6 milliarder i hele første halvår. Selskapet opplyser at det fortsatt jobber med å optimalisere pengebruken og effektiviteten, og estimerer nå at investeringene i 2020 vil lande i nedre ende av et intervall mellom 25 og 30 milliarder dollar.

Samlet hydrokarbonproduksjon i andre kvartal var 12,7 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag.

I løpet av perioden oppnådde selskapet ny toppnotering for råoljeproduksjon på én dag, med en produksjon på 12,1 millioner fat den 2. april.

Saudi Aramcos kvartalsoppsummering kan finnes her.

saudi aramco
kvartalstall
oljeetterspørsel
oljepris
coronavirus
coronapandemien
coronakrisen
utbytte
amin nasser
Nyheter
Energi
Børs