Coronasmell for DNO-eier

Store tap for DNOs største aksjonær,

TAR TAP: Styreleder Bijan Mossavar-Rahmani og RAK Petroleum.  Foto: Eivind Yggeseth
Energi

RAK Petroleum tapte over 100 millioner dollar i løpet av årets seks første måneder. Ifølge beretningen skyldes det i stor grad coronaviruset og kollapsen i oljeprisen. 

Forsinkede utbetalinger fra de regionale myndighetene i Kurdistan, skal sammen med følgene av den globale pandemien, ha bidratt til DNO har redusert aktivitetsnivået sitt i området, skriver styreleder Bijan Mossavar-Rahmani. Diskusjoner rundt disse utbetalingene pågår visstnok fortsatt med de kurdiske myndighetene (KRG).

RAK eier 44,94 prosent av DNO-aksjene, i tillegg eier investeringselskapet 33,33 prosent av aksjene i oljeselskapet Foxtrot International. 

Foxtrot er et oljeselskap som hovedsakelig holder til Vest-Afrika. Oljeselskapet fikk 19,9 millioner dollar i overskudd i løpet av første halvdel av året. 

Mossavar-Rahmani sier i beretningen at risikoen og usikkerheten er de samme som selskapet sto ovenfor for et halvt år siden. Pandemien og kollapsen i oljeprisen hadde en «uheldig effekt» på resultatene til investeringsselskapet, men det er fortsatt usikkert på hva de langsiktige resultatene av dette vil bli. Utviklingen av oljeprisen vil bli en nøkkelfaktor for selskapet fremover, skriver styrelederen. 

RAK Petroleum

(Mill. USD)1.halvår/'201. halvår/'19
Driftsinntekter277,7469,7
Driftsresultat-90,2142,7
Resultat før skatt-156,184,1
Resultat etter skatt-101,5123,8
rak petroleum
dno
foxtrot international
coronaviruset
Nyheter
Energi
Børs