Investinor, BKK, Lyse, Sarsia Seed og Lars Ove Skorpen fra Pareto satser på Heimdall Power

Med Investinor og Pareto-topp Lars Ove Skorpen på eiersiden skal Heimdall Power gjøre suksess i kraftmarkedet. Foreløpig prises selskapet til litt over 100 millioner kroner.

FÅR INN KAPITAL: Heimdall Power får inn penger og ny ledergruppe. Fra venstre styreleder Dag Honningsvåg, daglig leder Brage W. Johansen, Jon Berg i Sarsia Seed, teknologiansvarlig Øyvind Teigen, operasjonssjef Knut Sandven og Patrick Sandahl, Investinor. Foto: Heimdall Power
Energi

– Hvis du ser på alle verdens kraftnett, sliter de alle med samme problem: De er gamle og ikke designet for den variable energien fra de store vind- og solkraftanleggene. Dessuten har ikke nettselskapene tilstrekkelig innsikt i kapasitetsutnyttelsen av eget nett, sier Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor.

Det er her Heimdall Power kommer inn, hevder han. 

Dagens Næringsliv har tidligere beskrevet bedriftens produkt som en sølvfarget rund dings som minner om en krysning av en discokule og en bowlingball.

Heimdall Power har utviklet en sensorkule som de skal overvåke strømnettet, øke kapasiteten i ledningsnettet og varsle om feil før de skjer.

– Heimdall Powers løsning vil redusere de årlige vedlikeholdskostnadene og øke kapasitetsutnyttelsen i nettet, lover Brage W. Johansen, daglig leder i Heimdall Power.

Henter 35 millioner kroner

Nå får selskapet kraft til å fortsette veksten. I alt henter selskapet 35 millioner kroner fra de eksisterende eierne BKK, Hafslund E-CO, Lyse, Sarsia og Investinor, som alle deltar i emisjonen.

I tillegg går Pareto-toppen Lars Ove Skorpen inn med kapital.

INVESTOR: Lars Ove Skorpen. Foto: Iván Kverme

Skorpen er sjef for fornybar energi ved Pareto Securities’ avdeling for corporate finance. Overfor Finansavisen ønsker han ikke å begrunne hvorfor han investerer i selskapet.

Det er ikke gått fullt et år siden forrige gang Heimdall Power hentet penger.

Når vindkraften fra Nordsjøen kommer inn i det norske kraftnettet, må nettselskapene vite hvor mye kapasitet de skal ha tilgjengelig
Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor

Da gikk flere av dagens aksjonærer inn med til sammen 32,6 millioner kroner i en emisjon som priset oppstartsselskapet 61,6 millioner kroner.

Nå er selskapet verdsatt til i overkant av 100 millioner kroner etter at emisjonskapitalen er kommet inn.

Selskapet hadde i 2019 ti pilotinstallasjoner ute hos kunder både i og utenfor Norge. I tillegg ble det inngått én kommersiell kontrakt.

– Milliardmarked

Investeringsdirektør Patrick Sandahl i Investinor mener potensialet er stort.

– Når vindkraften fra Nordsjøen kommer inn i det norske kraftnettet, må nettselskapene vite hvor mye kapasitet de skal ha tilgjengelig i nettet. I dag utnytter selskapene mellom 60 og 80 prosent av kapasiteten. Med løsningen fra Heimdall Power kan kapasiteten økes med 25% prosent, sier Sandahl.

VIDUNDERKULE: Brage Johansen, daglig leder i Heimdall Power. Foto: Odd Mehus

Han oppgir at det bør henge tre Heimdall-kuler for hver kilometer med høyspentledning.

– Bare i Norge har vi ca. 72.000 kilometer høyspentledning. Det globale markedet er ekstremt stort. At det er et milliardmarked, sier seg selv, sier Sandahl.

– Hvordan er det for et lite gründerselskap å få innpass i et marked med store aktører, som ABB, Siemens og GE?

– Det finnes selvfølgelig konkurrenter i markedet, men de store aktørene har ikke i dag en teknisk løsning for dette problemet. Det er anbudsprosesser på gang, og ingen av de store, internasjonale selskapene er med så langt. Det skaper et stort mulighetsrom for Heimdall Power, sier Sandahl.

Får inn teknologiveteraner

Heimdall hevder å ha bygget opp en solid ledergruppe det seneste året.

* Knut Sandven er én av gründerne i GasSecure, som i 2015 ble solgt til tyske Dräger for rundt en halv milliard kroner. Han er ny operasjonssjef i selskapet.

KUTTER UTGIFTER, ØKER INNTEKTER: Heimdall Powers løsning skal redusere de årlige vedlikeholdskostnadene og øke kapasitetsutnyttelsen i nettet. Foto: Odd Mehus

* Øyvind Teigen har lang erfaring fra Schlumberger. Han er ny teknologiansvarlig.

* Brage W. Johansen har vært daglig leder siden 2017. Han har ti års erfaring med å bygge opp grønne startups, blant annet fra Zaptec, som leverer elbil-lade-infrastruktur for 200 millioner kroner i år. 

* Dag Honningsvåg er ny styreleder. Han har tidligere jobbet i konsulent- og kommunikasjonshuset Making Waves, og har hatt rekke styreverv i øvrige gründerselskaper som Windsim og Netlife.

– Vi har fått på plass en svært kompetent ledergruppe og ny ekstern styreleder, og vi har det riktige mannskapet og ressursene til å utnytte det kommersielle potensialet som er i selskapet, sier avtroppende styreleder Jon Berg i en pressemelding.

Heimdall Power

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter0,70,0
Driftsresultat−7,7−3,5
Resultat før skatt−8,0−3,5
Årsresultat−8,0−3,5
Eiere etter transaksjonen: Investinor (22,9 %), Sarsia Seed (22,6 %), BKK Spring (9,3 %), Hafslund E-CO (9,3 %), Lyse (9,3 %), andre (26,6 %).

Berg er Investeringsdirektør i Sarsia Seed og fortsetter som styremedlem i selskapet.

Investinor og Sarsia Seed har vært aksjonærer i Heimdall Power siden 2017.

BKK, Hafslund E-CO, Lyse, som også er kunder av selskapet, kom alle inn på eiersiden i 2019.

Heimdall Power har 20 ansatte, fordelt på kontorer i Steinkjer, Stavanger, Oslo. Selskapet startet i 2016, og har så langt i år dratt i havn fem kommersielle salg og installasjoner i Norge.

heimdall power
lars ove skorpen
Patrick Sandahl
investinor
bkk
sarsia seed
hafslund
lyse
Nyheter
Energi