Noreco leverer varene

Produserte i tråd med guiding.

LA FREM TALL: Styreleder Riulf Rustad i Norwegian Energy Company. Foto: Gorm Kallestad
Energi

Noreco leverer et justert EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 96 millioner dollar i andre kvartal.  

Tallet tar ifølge selskapet høyde for kravene under volumbeskyttelsesavtalen med Shell.

Se Webcast klokken 14.30 her.

LEVERER VARENE: Noreco og toppsjef David B. Cook. Foto: Noreco

Ujustert EBITDA kom inn på 69 millioner dollar, mot minus én million dollar i samme periode i fjor.

Netto kontantstrøm fra driften kom inn på 73 millioner dollar, mot minus to millioner dollar i andre kvartal 2019.

Nettoproduksjon ble 27.900 fat oljeekvivalenter per dag – på linje med guiding. For tredje kvartal guider Noreco 27-29.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Rapporten her.

Norwegian Energy Company

(Mill. dollar)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter1351
Driftsresultat45(1)
Resultat før skatt(12)(3)
Resultat etter skatt20(3)

Norwegian Energy Company

  • Olje- og gasselskap med kontorer i Oslo, London og København. 
  • Konsernsjef er David B. Cook, mens Riulf Rustad er styreleder. Etablert i 2005. 
  • Fikk nåværende selskapsform i 2016 etter nedsalg. 
  • Største aksjonærer er Euroclear Bank S.A/N.V og Goldman Sachs.
norwegian energy company
kvartalsrapport
Nyheter
Energi
Børs