Tynget av valuta og corona

Petrolia snudde fra overskudd i første halvår i fjor til underskudd i første halvår i år.

STYRELEDER OG STOREIER: Berge Gerdt Larsen er styreleder i Petrolia. Han eier 49,9 prosent av Petrolia gjennom Independent Oil & Resources, hvorav Berge Larsen eier det alt vesentlige. Foto: Ivan Kverme
Energi

Petrolia, med Berge Gerdt Larsen i spissen, fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 5,7 millioner dollar i første halvår, mot 7,9 millioner i samme periode i fjor, viser selskapets halvårsrapport.

Før skatt var resultatet negativt på 2,3 millioner dollar, tynget av valutatap på 2,9 millioner dollar, tilsvarende nær 26 millioner kroner.

Selskapet viser også til at coronapandemien førte til lavere oljepriser og lavere aktivitet i perioden.

Nylig meldte Petrolia Noco, som er 49,9 prosent eid av Petrolia, om sitt første kommersielle oljefunn i Dugong-brønnen i Nordsjøen, et funn som estimeres til mellom 40 og 120 millioner fat oljeekvivalenter.

Petrolia

(Mill. USD)1. H./201. H./19
Driftsinntekter22,330,4
Driftsresultat1,63,6
Resultat før skatt-2,32,7
Resultat etter skatt-2,92,2

Se hele selskapets halvårsrapport her.

petrolia
PSE
berge gerdt larsen
valutaeffekt
coronapandemien
petrolia noco
dugong
oljefunn
nordsjøen
Nyheter
Energi
Børs