Nytt tap for oljemyggen – pandemien får skylden

Inntektene har gått fra 4,7 til 0,6 millioner dollar.

STØRRE MINUS: For Interoil Exploration and Production i andre kvartal. Foto: IOX
Energi

Oljeselskapet Interoil Exploration and Production, som har vært på Oslo Børs siden 2006, oppnådde i andre kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på minus 0,6 millioner dollar, mot pluss 2,1 millioner dollar i samme periode i fjor.

Inntektene sank fra 4,7 til 0,6 millioner dollar, på grunn av coronarelatert nedstengning og lavere priser.

Selskapet viser til at covid-19-pandemien har vært et stort sjokk for oljebransjen, og at den for selskapets del har gitt lavere priser og lavere volumer.

Pause i produksjonen

Interoils bruttoproduksjon var ned 67,5 prosent fra første til andre kvartal i år, og ned omtrent like mye fra andre kvartal i fjor.

Interoil Exploration and Production

(Mill. USD)2. kv./202. kv./19
Driftsinntekter0,64,7
Driftsresultat−1,5−0,8
Resultat før skatt−3,6−1,6
Resultat etter skatt−2,5−0,6

Lave priser førte til at selskapet i mai fant ut at det ikke var økonomisk forsvarlig å fortsette med driften ved Vikingo-brønnen, og selskapet satte denne på pause. I slutten av juli ble Vikingo-produksjonen gjenopptatt.

Vikingo har siden produsert stabilt 250 fat olje pr. dag, 25 prosent mer enn før coronapausen.

Interoil Exploration and Production

  • Oljeselskap med lisenser innen olje- og naturgass i Colombia og Argentina.
  • Ved utgangen av andre kvartal besto selskapets portefølje av to produserende lisenser og to letelisenser i Colombia samt en letetillatelse og syv produksjonstillatelser i Argentina.
  • Konsernsjef er Leandro Carbone. 
  • Største aksjonærer er luxembourgske Clearstream Banking og Genipabu Investments.

Tidligere i august solgte Interoil en prosesseringsfasilitet i Texas for 2,0 millioner dollar, som ifølge selskapet har bedret kontantsituasjonen. Cashbeholdningen ved utgangen av andre kvartal var på 4,5 millioner dollar, mot 5,3 millioner etter første kvartal.

På Oslo Børs verdsettes Interoil til 259 millioner kroner. Aksjen falt fredag 4,7 prosent til 1,65 kroner – før selskapet offentliggjorde sine andrekvartalstall. Hittil i år er aksjen ned 42 prosent.