Egil Opsahl og Cleanpower skulle redusere tap for kraftselskapene - gikk konkurs

Cleanpower fikk millioner i statsstøtte og ble skrytt opp i skyene av Enova, men endte i skifteretten.

UTVINNER STRØM SOM VILLE HA GÅTT TAPT: EDF-installasjon på Raviège-demningen i Frankrike. Til høyre det gamle minstevannføringsslippet fra en bunntappeventil i demningen. Til venstre påbygget som ble satt opp med en turbinator i bunnen. Den produserer energi fra det samme vannslippet. Her produseres strøm tilsvarende årsforbruket til rundt 1.000 innbyggere. Foto: Cleanpower
Energi

«Skal få mer kraft fra magasinet», var løftet da Agder Energi sendte ut pressemelding i 2016. Da slapp de nyheten om at de ville ta i bruk en ny type turbin som ble produsert av Kristiansand-selskapet Cleanpower. 

Produktet kalles turbinator, og planen var å lage elektrisitet av vannet som slippes gjennom demningen. Kraftselskaper pålegges gjerne krav om minstevannføring i vassdraget som reguleres, og konsekvensen er at vann går til spille uten å produsere kraft.

Enova: – Dette er innovasjon

Enova bidro med 3,4 millioner kroner i investeringsstøtte til å sette turbinatoren i arbeid på et Agder Energi-anlegg i Iveland kommune, på grensen mellom Aust- og Vest-Agder.

– Anlegget har vært i drift i flere år og er et referanseanlegg for teknologien. Installasjonen var avgjørende for EDFs valg av teknologi, fastslår Egil Opsahl, daglig leder i selskapet fra 2009 og frem til oppløsning og konkurs.

I flere år pekte pilene oppover: I 2017 skrev lokalavisen Tidens Krav at CleanPower hadde inngått kontrakt med det franske energiselskapet EDF for leveranse av en turbinator for å generere strøm fra Raviège-demningen i det sørvestre Frankrike.

– Ny teknologi, slik som CleanPowers turbin, kan bidra til å redusere tapene uten miljømessige konsekvenser. Det er dette innovasjon handler om: Å bruke slike utfordringer til å finne nye løsninger, uttalte seniorrådgiver Ingrid Slungaard Myklebust i Enova.

Så ble det stille fra selskapet, i hvert fall i norske medier. 

– I denne perioden prosjekterte, leverte og satte vi i gang driften på Raviège, og deretter signerte vi ny kontrakt med EDF på Luzières. Turbinatoren for det anlegget ble prosjektert og bygget, og den ble levert på installasjonsstedet i februar 2020.

I mars 2020 ble imidlertid driften i selskapet innstilt, og 23. juni meldte styret i selskapet oppbud ved Kristiansand tingrett.

Varierende eierkonstellasjoner

De senere årene har selskapet hatt varierende eierkonstellasjoner, påpeker bostyrer Erik Ottemo, advokat og partner i Wigemyr & co advokatfirma.

I 2014 kom HPE Holding inn som eneeier av selskapet. HPE Holding, som i dag har navnet Morrow Batterie, var i henhold til selskapets årsregnskap for 2018 et heleid selskap av Agder Energi Venture. 

Ved konkursåpning var imidlertid aksjekapitalen fordelt mellom Egil Opsahl, som eide 60 prosent og Greenpoint , som eide 40 prosent.

Han mener lave strømpriser gjorde det vanskelig for strømprodusenter å få økonomi i prosjekter med turbinering av minstevannføringsslipp, som var selskapets primære markedsmål.

– CleanPower har derfor de seneste årene fokusert markedsarbeidet mot Sør-Europa, hvor strømprisen til produsent er betydelig høyere grunnet myndighetspålagte prisinsentiver, påpeker han.

DAGLIG LEDER SIDEN 2009: Egil Opsahl. Foto: Cleanpower

Han viser til at det ble gjort forsøk på få inn ny eier med kapital i selskapet, men uten hell. 

– Deretter satte coronapandemien i vår en effektiv stopper for markedsarbeidet vårt i Sør-Europa. Situasjonen gikk dermed fra vanskelig til umulig, skriver han i en epost til Finansavisen.

– Cleanpowers Turbinator har vært en reellt nyvinnende innovasjon i småkraftmarkedet, og det er sterkt beklagelig at vi ikke klarte å finne en løsning for selskapet. EDF har hele veien vært svært entusiastiske for Turbinator-teknologien, og har beklaget sterkt konkursen, legger han til.

Først oppløsning, så oppbud

I mai besluttet styret at det var mest hensiktsmessig å gjennomføre en styrt oppløsning og avvikling av selskapet.

«Grunnet selskapets gjeldssituasjon og at det ikke var mulig å finne en løsning med EDF, besluttet selskapet i styremøte 23. juni 2020 å begjære oppbud», skriver bostyrer.

Ved konkursåpning hadde selskapet 156.245 kroner på konto.

Cleanpower

(Mill. kr)2020 (prognose)2019
Driftsinntekter1,33,8
Driftsresultat−0,5−0,7
Resultat før skatt--
Årsresultat−0,5−0,7

«Selskapet hadde noe driftstilbehør bestående av eldre måleinstrumenter og popup messevegg med bord. pr. konkursåpning. Hvorvidt disse objektene vil kunne innbringe boet noen midler er ikke avklart», skriver bostyrer.

konkurs
Cleanpower
enova
Erik Ottemo
EDF
Nyheter
Energi