Aker-sjefen med hydrogen-hint

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, utelukker ikke en egen hydrogen-enhet.

UTSIKTER: Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke og Christian Jomaas diskuterte onsdag utsikter for energisektoren.  Foto: Iván Kverme
Energi

Aker  har den siste tiden fått en grønnere profil med Aker Carbon Capture ACC-ME og Aker Offshore Wind AOW-ME blant annet. Selskapene ligger under Aker Horizons-porteføljen som ledes av Kristian Røkke, sønn av Kjell Inge.

Under Pareto Securities' energikonferanse sa Øyvind Eriksen at det kan bli aktuelt med en egen ren hydrogen-enhet under Aker Horizons-paraplyen.

– Dere vil få se. Vi har kompetanse og nettverk i industrien. Det pågår et arbeid. Vi må se på lederskap og partnerskap, og en god businessplan. Vi må posisjonere oss for et landskap som foreløpig styres av myndighetene, sier Eriksen.

Hydrogen

* Hydrogengass (H2) dekker i dag bare 2 prosent av EUs energiforbruk, men kan få en viktig rolle i innsatsen for å nå klimanøytralitet i Europa i løpet av de nærmeste tiårene.

* I dag brukes hydrogen i første rekke i kjemisk industri og i oljeraffinering.

* Det aller meste av hydrogenet som brukes i Europa i dag, framstilles fra naturgass eller kull, med betydelige utslipp av CO2. Hvis CO2 som frigjøres i produksjonen, fanges og lagres, kan hydrogen framstilles fra naturgass med lave utslipp.

* Hydrogen kan produseres utslippsfritt ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann.

NTB

Et alternativ er å gjøre investeringer i forskjellige hydrogenforetak og anlegg. Kjell Inge Røkke sa på Pareto-konferansen at Aker-systemet de neste årene vil komme med flere oppstartsbedrifter enn tidligere. 

På talerstolen under Paretos energikonferanse var også statsminister Erna Solberg. Høyre-politikeren snakket varmt om hydrogen.

– Vi tror hydrogen er en del av fremtiden. Noe av det vi ser på nå, er hvordan vi kan få opp etterspørselen etter hydrogen. Det er mange som produserer hydrogen, men vi vil stimulere etterspørselen til å benytte hydrogen, sa Solberg.

Hun sa at regjeringen vil se på mulige løsninger i infrastrukturen som kan øke behovet etter hydrogen. Solberg ønsker også flere utslippfrie ferjer. 

EU-kommisjonen la i juli frem en ny hydrogenstrategi der målet er produksjon av 10 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030. NHO-sjef Ole Erik Almlid sa i sommer at det haster med å øke satsingen på hydrogen i Norge.

aker
øyvind eriksen
hydrogen
Nyheter
Energi
Børs