Spår Quantafuel opp 20-30 kroner for hver ny fabrikk

Tom Erik Kristiansen i Pareto spår Quantafuel i 100 kroner, og nye 20-30 kroner høyere for hver ny fabrikk selskapet bygger.

MENINGSLØST: Tom Erik Kristiansen i Pareto nekter å gjette på hvor mange fabrikker Quantafuel setter opp, men mener forventningene vil være for konservative. Foto: Iván Kverme
Energi

Den kraftige kursoppgangen i Quantafuel QFUEL-ME fikk et skudd for baugen da selskapet varslet emisjon og nedsalg fra toppene i selskapet. Onsdag bykset aksjen fra 57 til 65 kroner i det Pareto Securities-kollegene Tom Erik Kristiansen og Fridtjof Semb Fredricsson spår aksjen i 100 kroner i en fersk analyse.

«Når Quantafuel bare er noen få milepæler unna potensielt å snu opp ned på et marked for resirkulering av plast på 40 milliarder kroner er det vanskelig å overdrive potensialet», skriver Kristiansen i analysen.

Han viser til at teknologien gjør EU i stand til å nå målet om å doble resirkuleringen av plast innen 2025, og Pareto forventer at Quantafuel med seks fabrikker vil stå for mindre enn 5 prosent av den økte etterspørselen som følge av importforbudet i Kina.

Tror alle er for konservative

Kristiansen legger vekt på at selskapet har fordelen av å være først ute med kommersiell kjemisk resirkulering av plast.

I analysen skriver Kristiansen at partnerne, BASF og Vitol, sammen med kapitalen fra emisjonen gjør Quantafuel i stand til raskt å bygge seg opp for å utnytte at de er først ute.

«Vi mener det er meningsløst å gjette på potensielt antall fremtidige fabrikker, men er sikre på at markedsforventningene vil være for konservative».

Pareto-analytikeren slår imidlertid fast at for hver nye store fabrikk Quantafuel setter opp vil aksjeverdiene øke med mellom 20 og 30 kroner.

Onsdag var Quantafuel priset til 8,2 milliarder kroner.

Seks nye fabrikker

Vitol har allerede sagt at de vil bygge 5-6 store fabrikker, og har startet mulighetsstudie med Quantafuel for to fabrikker i Amsterdam. Pareto baserer seg på at Vitol og Quantafuel bygger to fabrikker som joint venture med en kapasitet på 300 tonn pr. dag.

Samtidig skriver de at Quantafuel planlegger en ny fabrikk i Danmark - trolig mer enn dobbelt så høy kapasitet som fabrikken i Skive på 60 tonn pr. dag. Pareto peker også på at de forventer oppstart av bygging av en norsk fabrikk til 90 tonn pr. dag.

Men BASF er en enda viktigere partner enn Vitol, mener Pareto, og forventer beslutning rundt flere fabrikker de kommende årene. Meglerhuset baserer seg på at BASF og Quantafuel bygger to store 300.000 tonns fabrikker som joint venture, kanskje flere.

Spår mange flere fabrikker

Pareto legger i sin analyse opp til at Quantafuel får betalt 900 dollar pr. tonn for sluttproduktet pluss 400 dollar pr. tonn plastavfallet.

Men mye avhenger av at Skive-fabrikken går som planlagt. Gjør den det spår Pareto kursoppgang langt utover kursmålet på 100 kroner:

«I så fall tror vi antallet nye fabrikker vil overgå våre anslag mange ganger», skriver Kristiansen og anslår at verdien av dagens planlagte fabrikker tilsier en aksjeverdi på 139 kroner, dog uten å justere for risiko, men at verdien kan økes med 20-30 kroner for hver nye fabrikk utover fabrikken i Skive, den nye i Danmark, den norske, de to med Vitol og de to med BASF.

Pareto ser for seg at Quantafuel øker inntektene fra 1 millioner dollar i år til 126 millioner i 2023, og at driftsresultatet før avskrivninger går fra minus 9 til pluss 103 millioner dollar i samme periode.

quantafuel
pareto securities
tom erik kristiansen
basf
vitol
qfuel-me
aksjeanalyse
Nyheter
Energi
Aksjeanalyse