Havvindentreprenøren Ziton jakter 1,1 milliard før børsnotering

Den lille, danske havvindentreprenøren Ziton har engasjert Pareto i jakten på 100 millioner euro i forkant av en mulig notering på Merkur Market.

VURDERER MERKUR: Det danske selskapet Ziton eier i dag tre fartøyer som gjør servicearbeid på vindmøller til havs.  Foto: Wikimedia Commons
Energi

Danske Ziton, som eier og drifter skip som utfører service og reparasjoner på vindmøller har engasjert Pareto Securities i jakten på 100 millioner euro, tilsvarende om lag 1,1 milliarder kroner. Pengene vil trolig hentes gjennom en rettet emisjon, i forkant av en mulig notering på Merkur Market.

Provenyet skal brukes til å styrke selskapets balanse og tilrettelegge for videre vekst. 

– Vi har allerede en obligasjon notert på Oslo Børs, og har vært veldig fornøyde med det. Dessuten synes jeg norske og svenske investorer virker mer interessert i små selskaper som oss, sier adm. direktør Thorsten Jalk i til Finansavisen

JAKTER 1,1 MRD.: Thorsten Jalk, adm. direktør i Ziton. Foto: Ziton

Avklaring om en måned

– Havvind er et marked i vekst som mange viser interesse for, så det er mange muligheter for å hente kapital, legger Jalk til.

Han håper pengene er hentet og at en avgjørelse om hvorvidt det blir en børsnotering i løpet av en måned. 

Selskapet med hovedkvarter i Horsens på Østjylland eier pr. i dag tre fartøyer.

– I tillegg har vi ett fartøy inne på «bareboat»-kontrakt med kjøpsopsjon, forteller Jalk. 

Selskapet er i dag hovedsakelig konsentrert om det europeiske markedet for havvind, hvor prosjekter i britisk farvann bidro til størsteparten av inntektene i fjor. Selskapet har også kontor i Beijing for å kunne serve det kinesiske markedet. 

– Derfra holder vi et øye med resten av det asiatiske markedet, i tillegg til at vi på sikt er interessert i USA. 

Tungt fjorår

Selskapet endte fjoråret med et tap før skatt på 20 millioner euro, i stor grad som følge av forsinkelser på et stort prosjekt for Siemens Gamesea utenfor Irland. Også 2020 startet tøft som følge av dårlig vær. Selskapet har denne våren vært gjennom en refinansiering og fått tilført friske penger fra hovedaksjonær, det danske investeringsfondet BWB Partners i flere runder.

Da selskapet la frem rapporten for andre kvartal i slutten av august kunne det vise til god vekst, med en omsetning på 14,9 millioner euro, mot 5,5 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultat endte på minus 1,6 millioner euro  som følge av nedskrivninger og høyere renter. For året som helhet venter selskapet et nettoresultat på 15–18 millioner euro. 

Venter bedring neste år

Ved en feiltagelse ble selskapets forventninger til 2021 og 2022 med i presentasjonen det holdt under Paretos energikonferanse denne uken. For både neste og påfølgende år venter selskapet en omsetning på mellom 59 og 65 millioner euro, og et driftsresultat før av- og nedskrivninger i intervallet 29 til 35 millioner euro. i 2021 og 2022 venter selskapet dessuten et resultat før skatt på 34-40 millioner euro.

Dette ble siden bekreftet i en børsmelding onsdag kveld, og guidingen ble forklart med at selskapet venter en høyere gjennomsnittlig flåteutnyttelse, på 65–75 prosent. Til sammenligning venter selskapet en utnyttelsesgrad på 50–60 prosent for inneværende år.

havvind
merkur market
Nyheter
Energi
Børs