Rystad Energy ser store besparelser ved å velge større vindturbiner offshore

Vindturbinene blir stadig større og mer effektive. Selv om de også blir dyrere, mener Rystad Energy det lønner seg å velge størst.

REKORDER SLÅS: GE har en vindturbin på 12 MW klar, mens Siemens Gamesas variant på 14 MW kan ventes om enda noen år. Her fra en vindpark på Smøla. Foto: NTB
Energi

Størrelsen teller, slår analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Energy fast når det kommer til valg av vindturbiner i havvindprosjekter.

Selv om disse er dyrere å produsere, gjør de storskalavindparker offshore billigere totalt sett.

Ifølge Rystad oppveies prisen det koster å velge større turbiner av at antallet enheter kan reduseres, som igjen betyr færre fundamenter og tilhørende reduksjon i koblinger mellom enhetene. I det hele tatt blir installasjonsarbeidet redusert.

I tillegg kommer effektivitetsgevinster relatert til bruk av nyere, mer teknologisk avanserte turbiner.

Verdens største turbiner

Rystad viser til lanseringen av Siemens Gamesas nye vindturbin på 14 megawatt i sin nye analyse. Denne turbinen lanseres kommersielt nærmere midten av dette tiåret, som et skritt videre på bransjens vei mot større og mer effektive vindanlegg.

Siemens Gamesa-turbinen, SG 14-222 DD, ventes å bli verdens største havvindsturbin med kapasiteten på 14 MW. I dag er GEs Haliade-X-turbin den mest kraftfulle med sine 12 MW.

Store besparelser

Ser man for seg et vindfarmprosjekt offshore på én gigawatt, ser Rystad potensial for besparelser på flere hundre millioner kroner.

Med turbiner på 10 megawatt, som er den største typen som installeres i dag, anslås et behov på 100 turbiner for et prosjekt på én gigawatt. Ved bruk av 14 MW-turbiner reduseres behovet til 72 enheter.

Velges 14 MW-turbiner fremfor 12 MW-turbiner, synker behovet med nesten 11 enheter.

Analysefirmaets utregninger indikerer at man ved å bruke de største turbinene fremfor de på 10 MW i et prosjekt på én gigawatt, sparer opp mot 100 millioner dollar, eller 900 millioner kroner.

«Med større turbiner kommer større besparelser i andre prosjektsegmenter og større inntektspotensial», heter det i en kommentar fra produktsjef for havvind i Rystad Energy, Alexander Flotre.

rystad energy
havvind
vindkraft
vind
vindenergi
siemens gamesa
ge
sg 14-222 DD
haliade-x
alexander flotre
Nyheter
Energi
Børs