Nel forlenger tegningsperiode i reparasjonsemisjon

Tar grep etter mandagens kursbevegelser.

TAR GREP: Jon André Løkke, adm. direktør i Nel.  Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Nel-aksjen  fikk rundjuling på børs og dundret ned 16,67 prosent til 15,60 kroner. Forrige gang kursen var under 16 kroner var i starten av juni. 

I lys av mandagens kursbevegelser forlenger Nel tegningsperioden i reparasjonsemisjonen til 28. september 2020 klokken 16.30, melder TDN Direkt. 

Etter godkjennelse fra Finanstilsynet skal et supplerende prospekt bli publisert. 

Selskapet påroper seg retten, men ingen forpliktelse, til å kansellere reparasjonsemisjonen uten varsel dersom kursen handles under tilbudsprisen i reparasjonsemisjonen.

nel
Nyheter
Energi
Børs