Kjøper subseaskip på billigsalg – satser på havvind

Norside Wind har kjøpt det moderne subseaskipet «Pacific Supporter» for å bruke det i havvindindustrien. Rederiet venter flere gode kjøpsmuligheter fremover.

FÅR NY EIER: Subseaskipet «Norside Supporter», tidligere «Seabed Supporter», kommer tilbake Norge og Hans Martin Gravdal. Nå skal det klargjøres for havvindindustrien. Foto: ShipSpotting.com
Energi

– Vi har vært på jakt etter flere fartøyer til bruk i vindkraftindustrien, og nå fant vi det.

Hans Martin Gravdal bekrefter overfor Finansavisen at Norside Wind, rederiet han eier sammen med sine to sønner, har kjøpt subseaskipet «Pacific Supporter» fra Swire Pacific Offshore i Singapore.

Planen er å bruke det som såkalt Walk-to-Work-fartøy i den hurtigvoksende havvindindustrien.

Gravdal vil ikke oppgi prisen, men ifølge VesselsValue skal det ha kostet 8,75 millioner dollar, eller vel 81 millioner kroner. Nyprisen er trolig 7-8 ganger høyere.

Fartøyet ble ferdigstilt ved verftet Fjellstrand, hvor Gravdal er daglig leder, i 2014.

Gravdal opplyser at fartøyet er godt egnet som Walk-to-Work-fartøy og at det kun er mindre tilpasninger som behøves før det er klart til arbeid, trolig i starten av 2021. Først skal det hentes hjem fra Singapore, der det ligger i opplag. Norside er basert i Ervik, nord for Bergen.

– Avslappet

Fra før eier Norside Wind «Vestland Cygnus», som ble levert fra Fjellstrand i 2015. Skipet var opprinnelig et supplyskip, men som er bygget om til et vindmøllefartøy.

For øyeblikket er «Vestland Cygnus» på kontrakt med Total DK.

– Vi er avslappet til kontraktssituasjonen og regner med å holde fartøyet i sving. Det har vært fire år i dette markedet, noe som har gått fint, sier Gravdal.

– Det er et økende behov for slike fartøyer, og det er stadig nye anbud ute. Samtidig blir skipene mer og mer spesialiserte og det er økende krav til oppetid og gangveisystemer, sier han.

Vestland Management står for driften av skipene til Norside Wind.

Følger markedet tett

– Jakter dere flere skip?

– Det kan hende. Vi følger med på hva som rører seg i markedet, og ser at det er et vindu en periode fremover.

Norside Wind fikk sitt nyeste skip til en relativt billig penge. Og selv om skipsprisene i offshore har falt betydelig, tror Gravdal at det kan gjøres enda bedre kjøp etter hvert.

– Jeg tror ikke vi har sett bunnen i markedet ennå, sier han.

Rederiet hadde ved utløpet av 2019 en egenkapital på 193,7 millioner kroner, mens den langsiktige gjelden besto av et pantelån til SR-Bank på 210,8 millioner.

I fjor hadde rederiet inntekter på 138,4 millioner kroner, opp fra 75,9 millioner i 2018. Økte kostnader og ekstraordinære nedskrivninger bidro imidlertid til at året endte med et underskudd på 17,4 millioner. Året før ga et overskudd på nær en halv million.