Flagging i Nel

Energi

Morgan Stanley har via flere selskaper nå nådd en eierandel på 5,35 prosent i Nel  . De er dermed over flaggegrensen på 5 prosent. Morgan Stanley eier nå 74,4 millioner aksjer i hydrogenselskapet.

nel
Nyheter
Energi
Børs