Lunken børsdebut for Blystads havvindsatsing

Kursfesten som har preget flere børsnoteringer den seneste tiden uteble da Arne Blystads havvindsatsing ringte i bjellen mandag. 

NUMMER 20: OHT var det tyvende selskapet til å ringe i børsbjellen i år. Foran fra venstre: Marianne Blystad, børsdirektør Øivind Amundsen,  styreleder Rune Magnus Lundetræ, Herman Lundetræ, og adm. direktør Torgeir Ramstad Foto: Eivind Yggeseth
Energi

Mandag morgen var adm. direktør Torgeir E. Ramstad i Offshore Heavy Transport (OHT) den tyvende i rekken til å ringe i børsbjellen i så langt i år da tungtransport-rederiet ble notert på Merkur Market. 

Mens andre børsdebutanter i ulike sjatteringer av grønt, deriblant Kjell Inge Røkkes Aker Offshore Wind  og Aker Carbon Capture  har fått en skikkelig «boost» på noteringsdagen, var kursutviklingen på OHTs første dag relativt flat, før den begynte å falle de siste par timene mot børsslutt. 

Med en emisjonskurs på 20 kroner gikk selskapet på børs med en anslått markedsverdi på 2,4 milliarder kroner. 

Handelen åpnet på 19,75 kroner, og med en sluttkurs på 18,75 kroner første dag har OHT-aksjen falt 6,25 prosent siden emisjonen forrige uke. 

Det ble mandag omsatt OHT-aksjer for 25,6  millioner kroner. 

Selskapet har pr. i dag en flåte på fem tungtransportskip rettet mot både havvind og olje - og gassnæringen. De seneste månedene har OHT gitt tydelig uttrykk for at det fremover vil satse mer eller mindre utelukkende på havvind og være ut av olje og gass innen 2026. 

VIL BLI STØRST: . Adm. direktør Torgeir E. Ramstad og finansdirektør Tom Erik Jebsen vil bli størst i sin nisje; transport og installasjon av bunnfaste havvindmøller. Foto: Eivind Yggeseth

Offshore Heavy Transport

  • Grunnlagt i 2006. 
  • Adm. direktør er Torgeir E. Ramstad, og Tom Erik Jebsen er finansdirektør- 
  • Tidligere finsansdirektør i Borr Drilling Rune Magnus Lundetræ er styreleder. 
  • Investor Arne Blystad er største eier med en eierandel på 51 prosent. 
  • Har pr. i dag en flåte på fem tungløftskip, og har verdens største løfteskip «Lift Alfa» under bygging i Kina.
  • Selskapet har to oppjekkbare installasjonsskip i bestilling. 

Langsiktighet i havvind

– Hvorfor vil dere ut av olje og gass?

– Vi kommer nok sikkert til å gjøre noe arbeid innenfor olje og gass, men fokus vil ligge på havvind. Det er et marked i kraftig vekst og med mer langsiktige kontrakter, i motsetning til innenfor olje og gass hvor det meste foregår i spotmarkedet, sier Ramstad.

– Dessuten vil 90 prosent av inntektene våre komme fra havvind når nybyggene leveres fra 2024 og utover, legger konsernsjefen til. 

Målet er å bli den største, rendyrkede aktøren innen transport og installasjon av bunnfaste vindmøller til havs. Veien mot å bli størst innebærer også en fornyelse av flåten. 

Selskapet har også et spesialfartøy for frakt av havvindfundamenter under bygging i Kina. Fartøyet som har fått navnet «Alfa Lift», skal være verdens største i sitt slag, og har allerede fått kontrakt for arbeid på Dogger Bank i Nordsjøen.

– Når det gjelder vindmøller så går det bare en vei. De blir stadig tyngre og større. Derfor investerer vi i en flåte som kan håndtere neste generasjons vindmøller, sier Ramstad. 

Ny emisjon neste år

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 60 millioner dollar, tilsvarende om lag 542 millioner kroner ved hjelp av meglerhusene DNB Markets, Clakrsons Platou Securities, Pareto Securities, SEB og Fearnley Securities. 

Pengene som ble hentet inn skal finansiere det første av to oppjekkbare installasjonsskip som skal bygges ved det kinesiske verftet China Merchants Heavy Industry.  Kostprisen på disse fartøyene er tidligere oppgitt til 231 millioner dollar pr. stykk.

Ramstad ser ikke bort fra at flåten kan utvides ytterligere, og påpeker at kontrakten med det kinesiske verftet omfatter opsjoner på ytterligere to skip.

– Når vil det være aktuelt å hente mer penger?

– Det kan skje tidlig 2021, eller sent 2021. En eller annen gang i løpet av neste år, sier en vag Ramstad.

Flere kjente aksjonærer

STØRSTE EIER: Arne Blystad sitter på 51,7 prosent av aksjene i OHT. Foto: Ole Christian Rønning

Emisjonen vekket interessen til flere velkjente investorer, og  da selskapet gikk på børs var det med forvaltningsselskapet Skagen som tredje største eier med en eierandel på 2,8 prosent. Fjerdeplassen på aksjonærlisten tilhører Tom Erik Klaveness-familien som eier 1,9 prosent gjennom Klaveness Marine. 

Nedover på listen dukker det opp flere kjente navn;  som Torstein Tvenge, Hermine Midelfart, Fredrik Halvorsen, Morten Astrup og Bjørn Dæhlies Anaxo Capital. Sissener Canopus er også å finne på listen over de 20 største aksjonærene. 

Selskapets største eier, Arne Blystad deltok ikke i emisjonen og fikk dermed vannet ut sitt eierskap fra to tredjedeler til nå å sitte på en aksjepost på 51,7 prosent. Nest største aksjonær er Lotus Marine som sitter på 25,9 prosent av selskapet. 

OHT-ME
arne blystad
torgeir e. ramstad
rune magnus lundetræ
Nyheter
Oljeservice
Energi
Børs