Devon fusjonerer med WPX Energy

Det nye selskapet blir verdsatt til rundt 12 milliarder dollar. 

BLIR STYRELEDER: Dagens konsernsjef for Davon Energy, Dave Hager. Foto: Bloomberg
Energi

Devon Energy skal fusjonere med WPX Energy. Fusjonen vil skje gjennom en aksjetransaksjon, hvor aksjonærene i WPX vil motta 0,5165 aksjer i Devon for hver WPX-aksje, skriver TDN Direkt. Det nye selskapet vil bære navnet Devon Energy. 

Bytteforholdet, sammen med fredagens sluttkurs for energiselskapene, gir det nye selskapet et verdi på ca. 12 milliarder dollar. 

Det er ventet at fusjonen vil oppnå kostnadsbesparelser som vil gi 575 millioner dollar i årlige kontantstrømforbedringer innen utgangen av 2021, opplyser selskapet gjennom en pressemelding

Dagens WPX Energy-sjef Rick Muncrief vil lede det daglige virke i det nye selskapet, mens  Dave Hager, som i dag er konsernsjef for Devon Energy, vil bli styreleder. 

devon energy
energi
fusjon
olje
Nyheter
Energi
Børs