Hydrogen-emisjon i boks

Nel-konkurrenten HydrogenPro bekrefter at det har hentet penger.

GOD FOR 300 MILL: HydrogenPro-gründer Richard Espeseth har fått Mitsubishi som viktig kunde og stor investor før børsnotering i Oslo. Her sammen med Hans Jørg Fell på stand under messen Hydrogen + Fuel Cells i Las Vegas 2017. Foto: Hans Iver Odenrud
Energi

Energiselskapet HydrogenPro går mot børs og selskapet bekrefter at det har hentet 600 millioner kroner i en rettet emisjon, ifølge en børsmelding onsdag. 

Det er utstedt 24.663.000 nye aksjer og salg av 2.242.000 aksjer fra gründer Richard Espeseth til kurs 22,30.

Emisjonen var overtegnet 14 ganger, ekskludert etterspørselen, og fordelingen, av aksjer til kjerneinvestorer og Mitsubishi. 

Fem kjerneinvestorer er allokert aksjer for ulike beløp:

  • 120 millioner kroner fra DNB Asset Management
  • 50 millioner fra Klaveness Marine Finance
  • 30 millioner fra Sissener
  • 25 millioner fra Pareto Asset Management
  • 25 millioner fra Erste Asset Management GmbH

I tillegg fikk Mitsubishi aksjer for 120 millioner kroner. 

Les hele børsmeldingen her

Hydrogenpro
Nyheter
Energi
Børs