Dansk havvindaktør sikter mot Oslo Børs

Kjempekonsernet Swire jobber med en Oslo-notering av sin danske havvindsatsing Swire Blue Ocean. Under sitt nye navn Cadeler har selskapet ambisiøse planer.

OPPGRADERER FLÅTEN: Swire Blue Ocean, som får nytt navn i forbindelse med børsnoteringen, skal bestille nye vindturbininstallasjonsfartøyer og oppgradere de eksisterende enhetene. Avbildet er «Pacific Orca». Foto: Swire Blue Ocean
Energi

Swire Pacific Offshore i Singapore vil børsnotere sitt danske datterselskap, Swire Blue Ocean, i Oslo for å skaffe kapital til planlagte milliardinvesteringer i offshore vind.

I den forbindelse omdøpes datterselskapet til Cadeler.

Meglerhusene DNB Markets og SpareBank 1 Markets er hyret inn som finansielle rådgivere i forbindelse med noteringen, som er planlagt i inneværende kvartal.

– Det er gledelig at også selskaper som både har tilhold utenlands og eiere basert i Asia ser at Oslo Børs er et attraktivt sted å hente kapital, sier Bjørn Thoresen, ansvarlig for energy services og shipping i SpareBank 1 Markets.

Vilkårene i forbindelse med børsnoteringen er ikke fastsatt. Det som imidlertid er på det rene er at Swire vil rett på Oslo Børs i stedet for å hive seg på den seneste Merkur Market-bølgen.

– Vi er i ferd med å få et bilde hvor Oslo blir en foretrukket markedsplass for prosjektfinansiering innen fornybar energi, sier Thoresen til Finansavisen.

Norge er altså i ferd med å få samme posisjon i fornybarmarkedet som tidligere var tilfelle for olje- og gassrelaterte prosjekter og fartøyer.

Posisjonerer seg for vekst

I likhet med aktører som OHT, Scorpio Bulkers og OIM Wind vil Cadeler bli en viktig tilbyder av installasjonsfartøyer som kan håndtere neste generasjons monsterturbiner. De ventes å bli levert fra 2022 og utover.

Pr. i dag er det kun et fåtall fartøyer som kan transportere og installere disse på en effektiv måte. Det skaper muligheter for aktører med kompetanse og kapital.

– Cadeler skal ekspandere og tilpasse seg for å holde tritt med de største turbinene i markedet, med ytterligere kapasitet for megaturbinene som kommer. Denne veksten krever betydelige investeringer og ventes å styrke selskapets ordrebok og operasjonelle fleksibilitet, sier selskapets konsernsjef, Mikkel Gleerup.

Swire Blue Ocean har foreløpig ikke gjort en endelig bestilling, men i midten av september varslet selskapet at det ville kontrahere et nybygg utviklet i samarbeid med GustoMSC.

Swire har shortlistet flere verft, og planen er å få en opsjon på ytterligere ett fartøy.

I tillegg er det besluttet å oppgradere selskapets to eksisterende fartøyer «Pacific Osprey» og «Pacific Orca» med nye kraner. Dette arbeidet starter i fjerde kvartal 2023.

Ser utenfor Europa

I år har Cadeler vunnet flere kontrakter, inkludert for turbininstallasjonsarbeidet på Vattenfalls Hollandse Kust Zuid 1-4-prosjekt, samt Seagreen-prosjektet til MHI Vestas Offshore Wind.

– En IPO vil posisjonere Cadeler for den neste fasen av vekst, og er ment å sikre at selskapet forblir en markedsleder, sier styreleder Richard Sell.

Mye av den fremtidige veksten innenfor havvind er ventet å skje utenfor Europa, i land som Sør-Korea, Japan, Taiwan, USA og ikke minst Kina. Det vil Cadeler være med på.

– I tillegg til å støtte våre eksisterende partnere og kunder i Europa, er meningen at veksten skal gjøre oss i stand til å gå etter muligheter i fremvoksende havvindmarkeder i USA og Nord-Asia, sier Gleerup.

Morselskapet Swire Pacific Offshore, som er en del av Hong Kong-baserte Swire Group, ønsker å forbli en betydelig aksjonær etter noteringen.

swire blue ocean
ipo
oslo børs
dnb markets
sparebank 1 markets
havvind
offshore vind
børsnotering
Nyheter
Energi
Børs