Siri Kalvig:  – Vi må endre energiflyten

Adm. direktør i Nysnø, Siri Kalvig, forteller om mobiliseringen av kapital mot bærekraftige investeringer på Investordagene 2020. 

Energi

– Det kreves enorme mengder kapital for å nå klimamålene. Vi må ha mer frisk kapital inn i energiomstillingen, og vi må dreie kapitalen fra enkelte eksisterende næringer over til de nye, grønne næringene. Vi trenger mer Nysnø, sier Siri Kalvig, adm. direktør i Nysnø under Finansavisens konferanse Investordagene.

Investeringsselskapet Nysnø er eid av staten og holder til i Stavanger. Gjennom lønnsomme investeringer i klimavennlig teknologi skal Nysnø bidra med å stanse klimaendringene.

Nysnø kan investere i unoterte selskap og fond som er rettet mot slike selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge.

– Vi må endre energiflyten, og det betyr å strekke seg etter Parisavtalen. Transformasjonen av energiflyt fra biobrensel og kull, til olje og gass, har tatt hundrevis av år. Nå må vi foreta en formidabel omstilling av energiflyten på bare ti, sier Kalvig.

Nysnø er opprettet som en respons på Parisavtalen, og skal mobilisere kapital i tråd med denne. 

På riktig vei

– Til tross for coronakrisens mange negative ringvirkninger ser det ut som mange PE og VC fond mobiliserer mot bærekraftige investeringer. I år er vi på et historisk høyt nivå på antall impact fond, sier Kalvig. 

Regjeringen foreslår å styrke Nysnø Klimainvesteringer med 700 millioner kroner i 2021. Hvis forslaget blir vedtatt i Stortinget har investeringsfondet 2,4 milliarder kroner i forvaltningskapital.

– Det er vi veldig glade for. Med forutsigbarhet i oppbyggingen kan vi enklere skalere organisasjonen og legge en optimal investeringsstrategi, sa Kalvig til Finansavisen tidligere i oktober. 

– Mange konkurransefortrinn i Norge 

 – Vi har en fantastisk ren strømproduksjon, best posisjonert i verden. Den maritime ekspertisen, og ikke minst olje og gass ekspertisen, kan brukes inn i nye næringer som i flytende havvind, akvakultur og så videre, sier Kalvig. 

Hun mener slike konkurransefortrinn kan brukes til å få ned klimautslippene, generere avkastning og fremtidig grønn verdiskapning.  

– Alle våre direkte investeringer har tatt i bruk slike konkurransefortrinn, sier Kalvig. 

En utfordring Kalvig trekker frem i Norges omstilling til det grønne skiftet er  at vi er et lite land i det nordvestlige hjørnet av Europa. 

– Skal vi få til store lønnsomme vekstnæringer må vi ut og skalere bedriftene internasjonalt, sier Kalvig. 

investordagene 2020
nysnø
siri kalvig
investordagen
Nyheter
Energi
Børs